Plaatsinglijst van de collectie van de familie Prins 1656 - 20e eeuw

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Prins was nu voornemens een boek te schrijven over de VOC en de familie Prins op Ceylon en had met het oog hierop in de loop der jaren allerlei documenten verzameld, voornamelijk op Ceylon zelf, die als documentatie moesten dienen. De hier beschreven collectie wordt gevormd door dat materiaal of in ieder geval een gedeelte ervan. Het plan van Prins leidde echter niet tot een concreet resultaat, hetgeen vermoedelijk deels kwam door een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (het huidige Nationaal Archief) vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Hij raakte namelijk zeer teleurgesteld over het gebrek aan enthousiasme bij het Rijksarchief voor zijn project.
Nadat Lorenz A. Prins in 1953 gestorven was, vielen zijn bezittingen toe aan zijn zoon Cornelis Arnoldus Lorenz Prins. Deze overleed in 1993, waarna zijn echtgenote Mary P. Prins rond 1995 een deel van de collectie documenten deed toekomen aan het Nationaal Archief (inv. nrs. 1-42). Een tweede gedeelte is in 2003 overgedragen (inv. nrs. 43-62).