Plaatsinglijst van de collectie van de familie Prins 1656 - 20e eeuw

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Bijlagen

Literatuur
Dutch Sources on South Asia, c. 1600-1825: Vol. 1: Jos Gommans, Lennart Bes en Gijs Kruijtzer, Bibliography and Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands) (New Delhi, 2001). Vol. 2: Lennart Bes, Archival Guide to the Repositories in the Netherlands Other than the National Archives (New Delhi, 2003). Prins, François Albertus, "Prins's Embassy to the Kandyan Court, 1770. Introduction and Report", red. A.N. Weinman, Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon, Vol. 53, nrs. 1-4 (1963). Vos, F.H. de, "Genealogische en heraldische aanteekeningen aangaande Hollandsche familien te Ceylon", De Navorscher, Vol. 51 (1901), pp. 83-84.