Plaatsinglijst van de collectie van de familie Prins 1656 - 20e eeuw
Beschrijving van de archiefbestandelen
1
Trouwregisters van Negombo, 1667-1678, Colombo, 1656-1663, en onbekend (vermoedelijk deels Galle), 1673, 1742, deels met transcriptie.
1656-1663, 1667-1678, 1742 en z.d.
1 band, 3 stukken
2
Opmerkingen betreffende de verbreiding van het Christendom op Ceylon
1659
1 omslag
3
Resoluties van de vergadering der Scholarchen te Colombo
1674-1678
1 omslag
4
Besluiten genomen in de vergadering der Scholarchen te Colombo ten aanzien van kerk- en schoolzaken, met punten van antwoord
1674-1680
1 omslag
5
Resolutie van de extra-ordinaire vergadering (van de kerkenraad te Colombo?), met transcriptie en Engelse vertaling
1685 en z.d.
3 stukken
6
Verklaring betreffende Salvadoor de Croes uit Tuticorin, opgesteld te Colombo
1716
1 stuk
7
Resoluties van de vergadering der extra-ordinaire kerkenraad te Colombo
1721
1 omslag
8
Doopboek van de Hollands Gereformeerde Kerk in een onbekende plaats op Ceylon (vermoedelijk Galle)
[1730-1813]
1 deel
Bevat mogelijk ook andere registers
9
Doop- en trouwboeken van diverse plaatsen op Ceylon
1742-1789
1 omslag
10
Rol der lidmaten van de Hollands Gereformeerde Kerk (te Galle?)
[1742-1830]
1 deel
11
Verslag aan Julius Valentijn Stein van Gollonesse, Gouverneur van Ceylon, van de inspectie der parelbanken bij Arippu door Martin Anthonisz, negotieboekhouder te Mannar, opgesteld te Colombo
1747
1 band
12
Missive van de vrijburger Jacob Adamsz te Colombo aan de vrije koopman Petrus Soescan te Galle
1749
1 stuk
13
Proclamatie van Julius Valentijn Stein van Gollonesse, Gouverneur van Ceylon, betreffende de leverantie van wilde peper, gedrukt
[ca. 1750]
1 stuk
14
Verklaring van Jacob Gerrard Overbeek en Pierre Ferrand, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de overdracht aan Dirk Blankert, kapitein der burgerij, van een tuin op een eiland nabij Colombo door zijn vader Pieter Blankert, onderkoopman en shahbandar (havenmeester), en delen van het aangrenzende meer door Gouverneur Joan Gideon Loten, met plattegrondje
1758
1 stuk
15
Verklaring van Sigisb. Abraham Bronsveld, lid van de kerkenraad te Colombo, ten behoeve van de Christelijke gemeente te Tuticorin, betreffende het lidmaatschap van Carel Lodewijk Weijland en zijn vrouw Elizabeth Heijk (?)
1761
1 stuk
16
Verklaring van Js. Erfson en Gilles ..., leden van de Raad van Justitie te Tuticorin, betreffende de overdracht van een huis te Tuticorin aan de hoofd-Pattangatijn Don Gabriel Gomes, fragmenten
1763
1 stuk
17
Verklaring van Johannes Erfson en Diederich Thomas Fretz, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de schuld van Maria Mardappa, weduwe van de Chetty Jeronimus Rodrigo, aan Christiaan Drijhaupt, oud onderkoopman te Colombo
1769
1 stuk
18
Verklaring van Hendrik Cramer en Bernhard Isaak de Bellon, leden van de Raad van Justitie te Tuticorin, betreffende de verkoop van een huis te Tuticorin aan de Parava Saviel Henriko Mote
1769
1 stuk
19
Verklaring van Adriaan Berghuijs en Jan Jacob Gilbert, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de schuld van de Chetty Daniel Casie Chittij aan de boekhouder Julius Cornelis van der Sprang
1775
1 stuk
20
Verklaring van Christiaan van Angelbeek en Dirk Jacob de Moor, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de overdracht van een huis te Colombo aan Henrikus van Essen, met plattegrondje
1783
1 stuk
21
Verklaring van Daniel Bodenschatz en Andries van Hek, leden van de Raad van Justitie te Galle, betreffende de overdracht van de tuin "de Eendracht" te Galoepiadde aan Abraham Antonie Engelbregt, met plattegrondje
1787
1 stuk
22
Resolutie van de vergadering van de Raad van Justitie (te Galle?)
1788
1 stuk
23
Brief van P. Sluijsken (?) te Galle aan de heer Joung (?) te Colombo
1790
1 stuk
24
Verklaring van Henrik Willem Francken en Fredrik Jacob Papo, leden van de Raad van Justitie te Colombo, betreffende de overdracht van een huis te Colombo door de schoolmeester Philippus Harmanus Helmers aan de voorlezer en krankbezoeker Harmanus Helmers, met plattegrondje
1792
1 stuk
25
Brief, in het Portugees, van de Bisschop van Cochin aan Xaddi Talavem Mor
1792
1 stuk
26
Verklaring van Petrus Gerardus de Vos, boekhouder ter secretarie van politie te Colombo, betreffende het testament van Cornelis Johannes, boekhouder van de Raad van Justitie te Colombo, en zijn vrouw Agnieta Gerardina Muller
1795.
1 stuk
Geschreven op een verzegelde enveloppe die oorspronkelijk het testament bevatte
27
Lijst met namen, vermoedelijk Nederlanders op Ceylon
[18de eeuw]
1 stuk
28
Verzoek aan August Friederich Caemmerer, missionaris in de Lutherse gemeente te Tranquebar, om te dopen Wilhelm David Smith, zoon van Johan Godlieb Smith en Leonora Kempe, fragment
[18de eeuw]
1 stuk
29
Verslag van het beleg en de verovering van Malakka door de VOC op de Portugezen uit 1641 door Justus Schouten, kopie, met gedeeltelijke transcriptie
[18de eeuw] en z.d.
1 stuk
30
Reglement voor het kerkfonds van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Colombo, gedrukt door Frans de Bruin in 1803, met geschreven toevoegingen en enkele losse stukken, fragmenten
1803 en z.d.
1 deel
31
Brief, mogelijk vanuit Batavia naar Ceylon, fragment
1807
1 stuk
32
Notities van August Carel Fredrik Graaf van Ranzow betreffende zijn levensloop tot aan 1807, bijgehouden te Colombo, met toevoegingen uit het eind van de negentiende eeuw aangaande zijn familieleden, en gedeeltelijke transcriptie
[1807, ca. 1900] en z.d.
2 delen
33
Extract uit het register der handelingen en besluiten van het Opperhoofd der Nederlandse bezittingen aan de kusten van Coromandel en Madurai, fragmenten
1823
1 stuk
34
Gedenkschriften en correspondentie, in het Engels, betreffende de Wolvendaal Kerk te Colombo
1851
1 deel
35
Lijst met vragen en antwoorden betreffende de godsdienst van de inwoners van Kandy, vermoedelijk een afschrift van een ouder document
[19de eeuw]
1 omslag
36
Aantekeningen, brieven en gedrukte teksten en afbeeldingen betreffende diverse aspecten van de Nederlandse aanwezigheid op Ceylon, voornamelijk genealogisch van aard, deels transcripties van 17e en 18e eeuwse documenten, deels in het Engels
[19de en 20ste eeuw]
1 pak
37
Dagboek bijgehouden te Kandy over de periode april - september 1765, transcriptie en deels vertaling in het Engels, met enkele losse stukken
z.d.
1 band
38
Dagboek bijgehouden door Johan Hendrik Muller tijdens zijn reis naar Kandy, de bezetting van de stad en daaropvolgende gebeurtenissen van belang, over de periode maart - april 1765, vertaling in het Engels
z.d.
1 band
39
Documenten betreffende het gezantschap van François Albertus Prins naar Kandy, 1770-1771, transcriptie
z.d.
1 deel
De originelen berusten in het Nationaal Archief, archief van de Verenigde Oostindische Compagnie (toegang 1.04.02), inv. nr. 3291
40
Doopboeken van de Hollandse kerk te Galle over de perioden 1677-1742 en 1788-1798, transcripties
z.d.
2 delen
41
Aantekeningen, in het Engels, uit de "minuten" (resoluties?) van de Raad (te Colombo?) over de perioden 1644-1726 en 1749-1796
z.d.
1 pak
42
Extract uit het dagregister van Colombo over de periode december 1756 - januari 1757, in het Engels
z.d.
1 omslag
43
Dertig verklaringen betreffende het lidmaatschap van diverse personen van de Nederlands Hervormde Kerk, en extracten uit doopboeken, resoluties, transportlijsten en brieven aangaande kerkzaken, opgesteld te Tutocorin, Galle, Colombo, Jaffna, Delft en Leerdam (?), deels met transcripties
1747 (?), 1775-1807 en z.d.
1 band, 6 stukken
Bevat ook transcripties van documenten waarvan de originelen ontbreken
44
Verklaring betreffende de overdracht van 590,5 rijksdaalders tussen (de vertegenwoordigers van) Gerrit Jetses, Resident te Manapadu, en stadsherbergier Douwe Sites, opgesteld door Justinus Rutgart Kriekebeek te Colombo, met gedeeltelijke Engelse vertaling
1755 en z.d.
2 stukken
45
Verklaring van Johannes Erfson en Gilles Wouter Trek, leden van de Raad van Justitie te Tuticorin, betreffende de overdracht van een huis te Tuticorin aan de Parava Casper de Croes
1763
1 stuk
46
Twee verklaringen betreffende het lidmaatschap van Willem en Catharina de Jong en Elizabeth van Wageningen van de Nederlands Hervormde Kerk, opgesteld te Galle en Colombo, met transcripties
1766 en z.d.
3 stukken
47
Verklaring van het bezit van enkele tuinen en de administratieve functie van Nalandelege Don Abraham (?), lascorijn in Malerverwe (?) nabij Kalutara, opgesteld te Hulftsdorp
1767
1 stuk
Bevat op de achterkant enkele gedrukte en geschreven teksten in het Singalees
48
Verklaring in Tamil en Nederlands van het Opperhoofd en de raad te Tuticorin betreffende de beëindiging van alle relaties tussen de Nederlands Hervormde Kerk en de Parava kaste, met transcripties van zowel de Nederlandse als de Tamil tekst en Engelse vertaling
1769 (?) en z.d.
4 stukken
49
Lijst van huisraad overgedragen door de ouderling Johan Hendrik Smith aan de ouderling Hendrik Cramer, opgesteld te Tuticorin, met transcriptie
1774 en z.d.
2 stukken
50
Twee verklaringen betreffende het bezit van Wouter Gilles Trek van twee Indiase slavinnen, opgesteld door Arnoldus Lunel te Tuticorin, met contemporaine vertalingen van de aankoopbrieven van de slavinnen
1775-1776
2 stukken
51
Verklaring betreffende het bezit van Pieter Lambert Trek, boekhouder te Caap Comorin, van een Indiase slavin, opgesteld door Arnoldus Lunel te Tuticorin, met contemporaine vertaling van de aankoopbrief van de slavin
1776
1 stuk
52
Verklaring van Pieter Lambert Trek (?) betreffende de verkoop van een slavin en haar zoon aan Johan Hendrik Smith, opgesteld te Tuticorin
1776
1 stuk
Bevat op de achterkant enkele namen
53
Verklaring betreffende het bezit van Johannes Martinus Fruins, burger te Caap Comorin, van een Indiase slavin, opgesteld door Arnoldus Lunel te Tuticorin, met contemporaine vertaling van de aankoopbrief van de slavin
1780
1 stuk
54
Lijst van goederen door de ouderling Johan Hendrik Smith ontvangen uit Colombo, opgesteld te Tuticorin
1786
1 stuk
55
Brief van Carl Fridr. Ebde (?) te Jaffna aan de kerkenraad te Tuticorin, betreffende de zending van kerkgoederen
1798
1 stuk
56
19 recepten voor het bakken van koeken, taarten, broden etc., vermoedelijk in gebruik op Ceylon, met transcripties.
[18de eeuw] en z.d.
1 deel, 5 stukken
Volgens een aantekening bij de transcripties is het receptenboekje afkomstig uit de collectie van R.G. Anthonisz, oud-archivaris te Colombo
57
Verklaring betreffende de schuld van de heer Van der Wall aan Gertruida Henrietta Barte..., weduwe van Diederick Thomas Fretz, en het in onderpand geven van een aantal sierraden, opgesteld door notaris Wilhelm Abraham Kriekebeek te Colombo
1816, 1821
1 stuk
Een deel van het document ontbreekt
58
Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de op Ceylon wonende familie De Vos vanaf begin achttiende eeuw tot en met 1827
[19de eeuw?]
1 deel
59
Transcriptie van een extract uit het dagregister van Colombo over de periode januari-februari 1770 betreffende het gezantschap van François Albertus Prins naar Kandy
1925 (?)
1 stuk
60
Transcriptie van een Engelse vertaling van een Nederlandse vertaling uit 1794 van een brief in Tamil uit 1778, geschreven door verscheidene Indiase inwoners van Tuticorin aan de boekhouder Johan Hendrik Smith (?), betreffende de overdracht van onroerend goed
z.d.
1 stuk
61
Transcriptie van een document opgesteld door Commissaris Jacob Andries van Braam te Sadras in 1818 betreffende de betrekkingen tussen de Nederlanders en de Paravas te Tuticorin.
z.d.
1 stuk
62
Twee extracten uit brieven in 1906 door de Rijksarchivaris te Den Haag aan vermoedelijk Lorenz A. Prins geschreven, betreffende bronnen voor de geschiedenis van de familie Prins
z.d.
1 stuk