Inventaris van de archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807, en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802
Bataafs-Franse tijd - Zaken van Oost-Indische Compagnie
Th. H.P.M. Thomassen
(c) z.d.
Nationaal Archief
Deze inventaris is geschreven in het Nederlands.
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archieven van Hollandse Staatscommissies tot de Zaken van Oost-Indische Compagnie.
Periode:
1790-1796
Archiefbloknummer:
K32928
Omvang:
???
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Comité van de Oost-Indische Compagnie
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat notulen en bijlagen.