Inventaris van de archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807, en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802
Bataafs-Franse tijd - Zaken van Oost-Indische Compagnie

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

i. Huidige staat van de archieven
De Commissiearchiefjes, die een omvang hebben van 3 m', zijn in goede staat bewaard gebleven. Het archief van de Staatscommissie is vrijwel compleet. Van het archief van het Committé ontbreken een aantal stukken die in de notulen wel worden vermeld. Ik vermoed dat dat de positie van Titsingh, die veel zaken persoonlijk afdeed, hier debet aan is. Het archief van de commissie tot de verkopingen is fragmentarisch. Toen het Committé commissaris Scholten vroeg of er niet meer stukken waren dan de overgedragen achtendertig, verklaarde hij "dat zodanige papieren welke door hem zelvs wegens de verkopingen waren opgemaakt, niet konden worden aangemerkt als tot de voorsz commissie te behooren". [1]Wie echter alleen op de overgebleven papieren van de Hollandse commissies een blik werpt, begrijpt ten volle de verzuchting door het Committé op 2 maart 1795 in een brief aan de kamer Amsterdam geslaakt: "Was de Compagnie met schrijven te redden geweest, hoe rijk zoude zij zijn!". [2]