Inventaris van de archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807, en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802
Bataafs-Franse tijd - Zaken van Oost-Indische Compagnie

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag
Archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807 en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802. Archieven van Hollandse Staatscommissies tot de Zaken van Oost-Indische Compagnie.
nummer toegang 3.02.33, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, Hollandse Staatscommissies tot de Zaken van Oost-Indische Compagnie, 3.02.33, inv.nr. ...