Inventaris van de archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807, en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802
Bataafs-Franse tijd - Zaken van Oost-Indische Compagnie

Beschrijving van het archief

Bijlagen

Geraadpleegde Literatuur
Berckel, G.J.A. van, Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesch opperbestuur over Nederlandsch-Indi√ę 1780 - 1806 Leiden 1880