Inventaris van de archieven van de gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1807, en hiermee samenhangende commissies, 1782-1802
Bataafs-Franse tijd - Zaken van Oost-Indische Compagnie
Beschrijving van de archiefbestanddelen
1-2
Notulen van de Staatscommissie.
1790 - 1795
2 delen
1
1790 mei 18 - 1791 december 22
 
2
1792 februari 7 - 1795 januari 15
 
3-20
Bijlagen A-Z, AA-ZZ, AAA-ZZZ, 1-32 en 59-217.
De nummers 35-58 zijn verwijzingen.
3
A-C
4
D-E
5
E*-T
6
U-U1
7
U1 en verder
8
U2
9
U2 en verder
10
V- ZZ
11
AAA-ZZZ
12
1-16
13
17-32
14
59-63 III
15
64-82
16
83-100
17
101-121
18
122-150
19
151-180
20
181-217
21
Alfabetisch-chronologisch repertorium op de notulen; minuut.
1795
4 omslagen
22
Alfabetisch-chronologisch repertorium op de uitgaande brieven (inv.nr. 3C); minuut.
1795
1 omslag
23
Tafel op de bijlagen; minuut.
1795
1 deel
24
Notulen van het Committé, 1795 februari 10-1796 februari 12 en bijlagen.
1795
1 band
25
Vervolg van de bijlagen.
1795 - 1796
1 band
26
Losse bijlagen bij ingekomen brieven.
1795
13 stukken