Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud
Daar de meeste leden van deze familie belangrijke ambten bekleed hebben, kwam het Algmeen Rijksarchief in het bezit van een collectie stukken, waaronder vele van grote waarden waren.
Deze verzameling toch bevat:
 1. De papieren van Govert van Slingelandt, geboren 1620 te Dordrecht, gestorven 1690 te 's-Gravenhage. Sinds 1653 pensionaris van Dordrecht, gezant van de Staten bij de Hoven van Zweden en Polen in 1656, gezant van de Staten bij het Hof van Denemarken in 1659, 1660, sedert 1664 secretaris van de Raad van State.
 2. Idem van de zoon van Govert, Simon van Slingelandt, geboren 1664 te Dordrecht, gestorven 1736 te 's-Gravenhage. Deze volgde zijn vader in 1690 als secretaris van de Raad van State op, werd in 1725 thesaurier-generaal en in 1727 raadpensionaris van Holland.
 3. Idem van de zoon van Simon, Govert Simonsz. van Slingelandt, geboren te 's-Gravenhage 1694, gestorven te Aken 1767. Rad van Dordrecht, drost van Breda en sinds 1729 ontvanger-generaal van Holland.
 4. Idem van een jongere zoon van Govert, Govert Johan van Slingelandt, geboren 1665 te 's-Gravenhage, gestorven aldaar 1703. Extra-ordinaris raad in de Raad van Brabant, 1698-1702, raad in de Raad van Brabant, 1702, raad in het Hof van Holland, 1702-1703.
 5. Idem van de zoon van Govert Johan, Johan Diederik van Slingelandt, geboren te 's-Gravenhage 1702, gestorven aldaar 1757. Raad in de Raad van Brabant, 1727-1740, raad in het Hof van Holland, 1740-1757, gecommitteerde inde Sociëteit van den haag, 1747-1749. In deze laatste functie is hij in 1747 gecommitteerd geweest voor de ontvangst van de Liberale gift. Van 1750-1756 was hij commissaris-politiek op de Noord-Hollandse Synoden vanwege de Staten van Holland, en ouderling der Ned. Herv. Kerk vanwege het Hof van Holland
 6. Idem van de oudste zoon van Johan Diederik, Aelbrecht van Slingelandt, geboren te 's-Gravenhage 1732, gestorven te Amsterdam 1801. Secretaris van Amsterdam, 1759-1795.
 7. Enige stukken van de tweede zoon van Johan Diederik, Govert Franco van Slingelandt, geboren te 's-Gravenhage 1734, gestorven aldaar 1808. Schepen sinds 1775 en burgemeester van Den Haag, 1783-1795
 8. Idem van de zoon van Aelbrecht, Hieronymus van Slingelandt, geboren te Amsterdam 1762 en gestorven aldaar 1829. Secretaris van amsterdam, 1780-1795 en in 1803, lid der Ridderschap en Staten van Holland sinds 1818
 9. De papieren van Egbert de Vrij Temminck, geboren te Amsterdam 1700, gestorven aldaar 1785. Commissaris tot de ontvangst van de honderste e.a. penningen, 1726, raad van 1733 tot 1785, schepen, 1727-1743, burgemeester in de jaren: 1749, 1752, 1754, 1756, 1757, 1759, 1760, 1762, 1763, 1765, 1766, 1768, 1769, 1771, 1772, 1774, 1775, 1777, 1778, 1780, 1781, 1783, 1784, gedeputeerde in de Raad van State, 1745-1748, raad ter Admiraliteit te Amsterdam, 1748, bewindhebber der West-Indische Compagnie, 1738-1742, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, 1742-1785, gecommitteerde der Staten van Holland en West-Friesland tot de informatie ten aanzien van de posterijen binnen de provincie Holland, 1749-1752, commissaris-politiek in de kerkeraad, 1753, ambachtsheer, wegens de stad Amsterdam, van Leimuiden en Vriesekoop, 1754-1780, commissaris over de stadjachten, 1754, commissaris van 't Haarlemmer Zandpad, 1757, commissaris van 't Stadslogement te 's-Gravenhage, 1757, curator van 't Atheneum Illustre en scholarch der Latijnse scholen, commissaris van de Hortus Medicus, 1766 (J. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, deel II, pag. 758 )
 10. Een bundel stukken van François Fagel, geboren te 's-Gravenhage 1659, gestorven 1746 aldaar. Sinds 1690 griffier van de Staten-Generaal
 11. Een collectie stukken van Hendrik Fagel, geboren te 's-Gravenhage 1706, gestorven aldaar 1790. Sinds 1742 2e griffier van de Staten-Generaal, van 1744-1790 1ste griffier.
 12. Een aantal stukken van Pieter van Bleiswijk, geboren te Delft 1724, gestorven te 's-Gravenhage 1790. Pensionaris van Delft, 1752-1772, raadpensionaris van Holladn, 1772-1787.
 13. Een bundel stukken, vermoedelijk van Wigbolt Slicher de jonge, geboren te Amsterdam 1659, gestorven aldaar 1730. Hoofdschout van Amsterdam, 1719-1726, hoogheemraad van de Zeedijk beoosten Muiden, 1719-1730. Tot deze verzameling hebben vermoedelijk ook behoord een aantal stukken van Johannes Slicher, geboren 1685 te Amsterdam, gestorven 1738 te Delft, ontvanger-generaal der geestelijke goederen van Holland te delft, 1721-1738, oudere broer van Wigbolt de jonge.