Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de EAD-bewerking
Bij het bewerken van de gedrukte inventaris voor EAD zijn enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd. De spelling is gemoderniseerd (met uitzondering van het overnemen van oude titels) en de vele N.B.'s zijn daar waar mogelijk opgenomen in de beschrijving. In de enkele gevallen waarin een N.B. geen toegevoegde informatie bevatte is deze weggelaten
Aan de volgorde van de beschrijvingen is niets gewijzigd, alhoewel deze volgorde niet altijd duidelijk is. Binnen de rubrieken zijn de stukken niet altijd chronologisch geordend. Beschrijvingen zijn ook niet altijd logisch. De ene keer wordt een oude titel gebruikt, de andere keer een moderne beschrijving. Ook hierin is verder geen wijziging aangebracht door de EAD-bewerker