Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

A   Pensionaris van Dordrecht

b   Verdere onderwerpen
De nrs. 6-10 zijn stukken van juridische aard, merendeels gericht aan de pensionaris van Dordrecht. Ze zijn door Govert Johan van Slingelandt beschreven in een inventaris (inv.nr. 802). In deze inventaris zijn mede enige stukken beschreven nu te vinden sub inv.nrs. 109, 110, 111, waarvan het echter niet positief na te gaan was, of ze van Govert van Slingelandt afkomstig waren
6
"Papieren raeckende de executie van criminele sententiën, in de steden gewesen, 't verlenen van provisiën tegens de steden, 't reght doen over de paghters van de particuliere accysen der steden", in verband met de resolutie van de Staten van Holland van 10 september 1591
1591-1658
1 omslag
Zie inv.nr. 302. Aanwezig AA (A,G-O)
7
"Een brief van den Hogen Raad aan de Staten van Holland, 7 december 1652, over 't reght van voorstellen van eenige personen om daaruyt de nominatie te maacken in plaatse van overleden raden", kopie
z.d.
1 stuk
Zie inv.nr. 302, "Papieren raackende de institutie en constitutie van de respectieve hooven van justitie". Aanwezig BB (B)
8
"Papieren, concernerende een dispuyt tusschen de Staaten van Zeelandt en van Hollandt over het bestellen van de raadsplaatsen en griffiers in den Hoogen Raad en Hove Provinciael"
1642-1655
1 omslag
Zie inv.nr. 302. Aanwezig FF (A,B)
9
"Papieren raackende de jurisdictie van den Hove Provinciael over de provintie van Zeelandt en de ingesetenen van dien", kopieën
1656-1664
6 stukken
Zie inv.nr. 302. Aanwezig GG (A,B, D, F-L)
10
"Papieren raackende een concept en seeckere voorslaagen, gedaan aangaande de combinatie van beyde Hooven in den jare 1662, 1663 en 1664", kopieën
1662-1664
5 stukken
Zie inv.nr. 302. Aanwezig HH (A-D)
11
Convocatie van de Hoge Raad voor Govert van Slingelandt, als gecommitteerde van de Staten van Holland tot het mede revideren van het proces tussen Thomas van den Honaer en Justus de Nobelaer
1659
1 stuk
11A
NUMMER TOEVOEGING IN HANDSCHRIFT GEEN BESCHRIJVING OP KOPIE
12
Stukken betreffende de vergadering van de Brabantse steden in Tilburg en het ter vergadering overgeven van missiven, resoluties en andere akten zonder consent van de Staten-Generaal
1652-1654
4 stukken
Een van deze stukken is gericht aan de pensionaris van Dordrecht
13
Extract-resoluties en andere stukken betreffende de rechtspraak over Hollandse ingezetenen in dienst van de Generaliteit
1618-1654
1 omslag
Vermoedelijk door G. van Slingelandt verzameld naar aanleiding van de resolutie van de Staten van Holland van 8 oktober 1656
13A
NUMMER TOEVOEGING IN HANDSCHRIFT GEEN BESCHRIJVING OP KOPIE