Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

A   Pensionaris van Dordrecht

C   Stukken uit de tijd vóór zijn pensionarischap
Zie ook inv.nrs. 2 en 245
14
Brieven van de Gecommitteerde Raden aan de burgemeesters van Dordrecht betreffende een consent voor een negotiatie van f 800.000
1644
2 stukken
15
Staten van de verpondingen op de huizen en morgentalen in Holland en West-Friesland
z.d.
2 stukken en 1 band
15A
Staten van de gemene middelen in Holland
1644-1645
1 omslag