Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

B   Gezant in Zweden, Polen en Denemarken
16
Missive van burgemeesters van Dordrecht aan de Staten van Holland betreffende de zending van Govert van Slingelandt naar Zweden en Polen
1655
1 stuk
17
Extract-resoluties en andere stukken betreffende de ambassade van G. van Slingelandt naar Zweden en Polen
1655-1656
6 stukken
18
Register van brieven van de extra-ordinaris ambassadeurs van H. Hoog Mogenden (Staten-Generaal) bij de koningen van Zweden en Polen
1656-1658
1 deel
G. van Slingelandt keerde terug oktober 1656, De Huybert 1658, terwijl Isbrands maart 1658 met een zending naar Berlijn belast werd. Van Dorp bracht rapport uit 5 december 1658
19
Verbaal van de extra-ordinaris gedeputeerden van H. Hoog Mogenden (Staten-Generaal) aan de koning van Denemarken, tot mediatie van vrede tussen zijn rijk en Zweden
1659 april-juli 29
1 deel
Dit verbaal bevat in de eerste plaats kopieën van resoluties van de Staten-Generaal en van andere stukken, vervolgens de instructie voor de vier extra-ordinaris gedeputeerden Govert van Slingelandt, mr. Pieter Vogelsangh, pensionaris van de stad Amsterdam, Pieter de Huybert, secretaris van de Staten van Zeeland, en Willem van Haren, grietman van 't Bildt, van 11 april 1659, als ook extract-resoluties van de STaten-Generaal, brieven van de raadspensionaris van Holland Johan de Witt, van de admiraals De Ruyter, 10, 12, 15 en 25 juni, Johan Evertsen, 24 en 30 juni, en Jacob van Wassenaar, 20, 25 en 30 juni 1659
20
Extract-resolutie van de Staten-Generaal met begeleidend schrijven betreffende de ambassade van Govert van Slingelandt naar Denemarken
1660
2 stukken