Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

a    Stukken van algemene aard; betrekkingen tot Willem III en van de gewesten onderling
21
Ingekomen stukken bij de Raad van State
1670-1672
1 lias
22
"Relation succincte de ce qui c'est passé de plus considérable sous le commandement du prince d'Orange dans la campagne de 1674"; "Histoire de 1672"
1670-1672
1 deel
Hierbij losse aantekeningen van G. van Slingelandt en andere stukken betreffende de oorlog in 1672. G. van Slingelandt was van wege de Raad van State afgevaardigd naar Utrecht
24
Recessen van de landdagen, binnen Nijmegen en Arnhem gehouden in januari en februari 1675 betreffende de aanbieding van de hertogelijke waardigheid aan Willem III
1675
2 stukken
25
Missive van de gecommitteerden van de Ommelanden aan de Staten-Generaal betreffende het geschil tussen de stad Groningen en de Ommelanden, kopie
1677
1 stuk
26
Deductie van de Staten van Drenthe betreffende hun recht tot het vergeven van het drostambt van Coevorden en van het landschap Drenthe, gedrukt
1677
1 stuk
27
Memorie aan de Raad van State, door Anth. van Dalen opgesteld betrefffende een stuk "Examen Jesuitae", door Anth. Duyck in het Latijn geschreven, enige bijzonderheden over het gevecht van Briauté en gevallen, in de subalterne krijgsraden voorgekomen sedert 1596
1666
1 stuk