Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

b    Betrekkingen met vreemde mogendheden
28
Stukken betreffende de klachten van Engeland over het voorgenvallene bij de ontmoeting van enige Nederlandse oorlogsschepen en het Engelse koningsjacht "De Merlin"
1671-1672
1 omslag
Hierbij een extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende het strijken van de vlag voor de Engelsen en andere maatregelen, te nemen naar aanleiding van de oorlog met Engeland, 1652, en een advies van gecommitteerden uit de colleges ter admiraliteit van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en het Noorderkwartier aan de Staten-Generaal betreffende het rapport van luitenant-admiraal Van Wassenaar over zijn tocht naar Portugal, voornamelijk inzake de vlagkwestie
29
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende het salueren ter zee, de vredesonderhandelingen en andere zaken, in het jaar 1667 behandeld
1676
1 stuk
26
Brief van P. van Almonde aan de Raad van State over de zeeslag van 11 juni 1676, geleverd tussen de Staats-Deense vloot en de Zweedse bij Stockholm, kopie
1676
1 stuk
31
Missiven van Everard Weede van Dijkveldt, gezant te Parijs, aan de Raad van State
1679, 1680
1 omslag
32
Credentiaalbrief voor en een propositie van de ambassadeur d'Avaux in 1678, kopieën
z.d.
2 stukken
33
Extract-resoluties van de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de vroedschap van Amsterdam en andere stukken betreffende de beschuldiging van verstandhouding van enige Amsterdamse regeringspersonen met de Franse gezant d'Avaux
1684
1 omslag
34
Stukken betreffende de beschuldiging van het onderhouden van correspondentie met de Franse gezant d'Avaux door A. Paets, lid van de vroedschap van Rotterdam
1684
1 omslag