Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

c   Militaire zaken

1   Krijgszaken, fortificatiën, enz.
35
Missiven van stadhouder Willem III aan de Raad van State betreffende militaire aangelegenheden
1676-1679
1 omslag
36
Stukken betreffende het zenden van gedeputeerden te velde
1689
1 omslag
37
Brief van de gedeputeerden te velde aan de Staten-Generaal betreffende het aantasten van de stad Boucholt, kopie
1665
1 stuk
38
Stukken betreffende het voorstel van de keurvorst van Keulen betreffende de zaken in Rijnberk
1666
1 omslag
39
Extract-resoluties van de Staten-Generaal en andere stukken betreffende de versterking van Maastricht en de voorziening van het garnizoen van die stad met levensmiddelen
1670
1 omslag
40
Extract-resoluties van de Raad van State en de Staten-Generaal betreffende de defecten van de legerlasten, consenten van de provincies om kanonnen te gieten, Walcheren te verdedigen en de artilleriemagazijnen en fortificaties te versterken
1670
1 omslag
41
Brieven van Johan Maurits van Nassau, vermoedelijk gericht aan Govert van Slingelandt, betreffende de toestand van enige forten en schansen aan de Rijn
1671
2 stukken
42
Stukken betreffende de zending van commissies naar de magazijnen en fortificaties aan de Rijn en IJssel, het gieten van kanonnen, defecten in Gelderland enz.
1671
1 omslag
43
Memories, aan de Raad van State gericht, betreffende de inkoop van benodigdheden van 's-lands magazijnen te Breevoort en Rijnberk met verzoek om bewilliging
1671
1 omslag
44
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende het zenden van jachten tot bezetting van de Rijn en stukken rakende de staat van de militie in 1672
1672
1 omslag
45
Stukken betreffende de verdediging van de grenzen in Vlaanderen en Brabant
1681-1683
6 stukken
46
Stukken betreffende de behandeling en uitwisseling van krijgsgevangenen. Met retroacta
1673,
1 omslag
1675
1 omslag
47
Extract uit de resoluties van de Raad van State betreffende "bestedinge van publieke werken, waarvan de bestekken door de aannemers zelf moeten geteekend worden"
1668
1 omslag
48
Stukken betrefffende de verhandeling over de reparatie van de Gentse tragels, tussen gedeputeerden van de Staten-Generaal en de Raad van State en gedeputeerden van de Spaanse kant
1682
1 omslag
49
Verbaal van timmerlieden te Sas van Gent over de deugdelijkheid van geleverd eikenhout, kopie
1683
1 stuk