Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

c   Militaire zaken

2    Patenten, aanstellingen, enz.
50
Extract-resoluties van de Raad van State en de Staten-Generaal en andere stukken betreffende het geven van patenten, de bezetting van de frontieren en andere zaken van oorlog. Met retroacta
1666-1668
2 omslagen
51
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de werving van nieuwe troepen te land en te water
1668
2 stukken
52
Stukken betreffende de benoeming van een gouverneur van Breda
1681
2 stukke
53
Brieven van de stadhouders aan Govert van Slingelandt en aan de Raad van State en andere stukken betreffende het recht van vergeving van de opengekomen kolonelsplaats van een regiment, ter repartitie van Drenthe staande
1681-1682
1 omslag
54
Missive van de Staten van Groningen en Ommelanden aan de Raad van State, met verzoek om de nieuwgekozen president van het krijgsgerecht in Groningen te benoemen en de eed af te nemen
1684
1 stuk
55
Resoluties van de Raad van State, ordonnanties van de prins van Oranje en andere stukken betreffende het benoemen van gerefugieerde officieren, te voren in Franse dienst geweest zijnde
1686-1688
1 omslag