Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

d    Krijgsraad en verdere rechtspraak
56
Stukken betreffende de veroordeling van Jean Barton de Montbas door de Generale krijgsraad, kopieën
1672
2 stukken
57
Verschillende instructies voor de generaal-geweldige van het leger, de president van de generale krijgsraad en de advocaat-fiscaal van de generaliteit, voor zover het leger en de Hoge Krijgsraad betreft
[1673]
5 stukken
58
Rekest van Pieter van Bekesteyn, deurwaarder bij de Hoge Krijgsraad, gericht aan de Raad van State, met verzoek om daggelden, als hij het college te velde moet volgen, met bijlage, kopieën
1675
2 stukken
59
Instructies voor de president, de rechters, suppoosten, fiscaal, griffier, provoost-generaal enz., die in dienst zijn van de Hoge Krijgsraad, concept, kopie
z.j.
1 stuk
60
"Project van het christelijcke gebedt, in den Ho. Krijgsraad voor te lesen door den griffier voor het treden tot de besognes"
z.j.
1 stuk
61
Verklaring van Pieter van Bekesteyn, bode en deurwaarder van de Hoge Krijgsraad, betreffende papiere van de overleden griffier Molengraeff, welke hij op order van de Raad van State moest opvragen
1675
1 stuk
62
Missive van Frederik Rosenboom, waarnemend advocaat-fiscaal van de generaliteit, aan de Raad van State in antwoord op de resolutie van de Raad van State van 19 mei 1675, betreffende de verantwoording van het geld, ontvangen van door de Hoge Krijgsraad veroordeelde officieren
1675
2 stukken
63
Memorandum tot het weren van mistoestanden bij afwezigheid van de advocaat-fiscaal, "zooals nu voorgekomen zijn by afwezigheid van den Advt.-Fiscaal door den pretensen Fiscaal Frederik Roosenboom"
[1675]
1 stuk
64
Rekest van Arnolt Verheyen c.s., aan de Raad van State gericht, betreffende hun veroordeling door de krijgsraad; met beschiking, waarbij het verzoek in handen van de thesaurier-generaal gesteld is, met bijlagen
1675
1 omslag
65
Stukken betreffende de vraag, door welke rechtbank personen berecht moeten worden, staande in de eed van de Generaliteit
1610-1673
3 omslagen
Hierbij stukken betreffende de judicature van de Raad van State over Johan Schas, commies van de ontvanger-general, en over personen, die schepen aan Spanje verkocht of verhuurd hebben, 1637
66
Stukken betreffende de aanklacht van de advocaat-fiscaal, mr. Jacob de Sille, tegen de commies Isebrandt van Noortwijck, wegens verduistering van gelden van het comptoir van mr. Doubleth, ontvanger-generaal
1667
1 omslag
67
Stukken betreffende de aanklacht en het verhoor van de commiezen van de Generaliteitsrekenkamer Van Leeuwen, Hodenpijl en Breugel. Met retroacta
1666-1670
1 omslag
68
Stukken betreffende de arrestatie van J. Breugel
1671
2 stukken