Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

e    Generaliteitsfinanciën

1    In het algemeen (beschikkingen tussen de generaliteit, de gewesten en de admiraliteit)
69
Resoluties van de Staten-Generaal betreffende de generaliteitsfinancië
1676-1678
1 omslag
70
Stukken betreffende de weigering van de Raad van State om ordonnantiën uit te vaardigen ten behoeve van de Admiraliteit in Zeeland "over haar contigent, in de consenten gedragen tot de subsidiën van de lasten ter zee binnen de jaren 1667 en 1668"
1674
3 stukken
71
Stukken betreffende de zending van G. van Slingelandt en Vrijbergen naar Groningen en Friesland naar aanleiding van de achterstallige betaling van de consenten. Kopieën
1675
3 stukken
72
Missive van de Raad van State aan de Staten-Generaal en een resolutie van de Staten-Generaal betreffende de voldoening van de achterstallige consenten van de provincies. Kopie
1676
1 stuk
73
Stukken betreffende de geregelde betaling van de consenten voor de Admiraliteit en de afbetaling van het achterstallige
1677
3 stukken
74
Stukken betreffende de aflossing van de schuld van de Admiraliteit van Friesland aan de Staat
1678
2 stukken
75
Stuk betreffende gelden, door de Admiraliteit van Amsterdam voorgeschoten
1678
1 stuk
76
Resolutie van de Staten-Generaal betreffende het equiperen en in gereedheid houden van zestien schepen van oorlog
1683
1 stukn