Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

e    Generaliteitsfinanciën

5    Belastingen en verder financiëel beheer in de Generaliteitslanden

a    Klein zegel
85
Resoluties van de Staten-Generaal, brieven en andere stukken betreffende het klein zegel, geheven in de Generaliteitslanden
1635-1670
1 pak
a
Ordonnanties, instructies en commissies betreffende het klein zegel
1635-1664
1 omslag
b
Resoluties van de Staten-Generaal, concepten en voorslagen, rekesten betreffende het klein zegel
1653-1669
1 omslag
c
Stukken betreffende de inning van het klein zegel in Maastricht, Breda en Den Bosch, met retroacta
1665-1666,
3 omslagen
1669
3 omslagen
d
Stukken betreffende de kwesties van verpachting of collectatie van het klein zegel in de Generaliteitslanden
1665-1669
1 omslag
e
Stukken betreffende het middel van het klein zegel ten opzichte van zaken vallende voor de Raad van Vlaanderen
1666-1669
1 omslag
f
Stukken betreffende de vlucht van Schimmpenningh, commissaris van het klein zegel, en in verband hiermede opgaven van de ontvangen hoeveelheid klein zegels van verschillende controleurs en stukken betreffende het rekest van de schoonzoon van Schimmelpenningh om het ambt van zijn schoonvader te mogen vervullen, met aanbieding om de schulden van deze te voldoen
1668-1670
2 omslagen
g
Aanvragen, kwitanties en andere stukken betreffende het klein zegel
1668-1669
1 omslag
h
Resoluties van de Staten-Generaal op missiven en aanvragen van zeebrieven
1668-1669
1 omslag
86
Stukken betreffende het aanvaarden van beden van de regering van Grave door Karel V en prins willem van Oranje in 1550 en 1560. Authentieke afschriften
1682
4 stukken
Deze notariële afschriften zijn extracten uit het "Stadboek van Grave in den lande van Cuyk". Mogelijk hebben ze gediend als retroacta, in verband met de resolutie van de Raad van State, dd. 24 december 1682, naar aanleiding van de heffing van het klein zegel.