Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

C   Secretaris van de Raad van State

e    Generaliteitsfinanciën

5    Belastingen en verder financiëel beheer in de Generaliteitslanden

c   Inkomsten uit de geestelijke goederen
95
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende de heffing van de tienden in verschillende polders in Vlaanderen
1669
1 stuk
96
Stukken betreffende het rekest van de deken en het kapittel van de collegiale kerk van O.L. Vrouwe te Kortrijk, naar aanleiding van de inning van de tienden in Hulsterambacht volgens de resolutie van 11 november 1669 van de Staten-Generaal
1670
7 stukken
97
Memorie van P.A. l'Espée aan de heren Van der Cloeze en Hinlopen. gedeputeerden van de Raad van State in Vlaanderen, betreffende het recht van de abt van St. Pieter in Vlaanderen op de tienden in Oostburg en IJzendijke enz. Met kantbeschikking van de Raad van State
1686
1 stuk
98
Lijst van de geestelijke goederen, welke de abt van Geertruidenberg te Leuven in het kwartier van Oisterwijk jaarlijks trekt, opgemaakt door de rentmeester van het kwartier, A. van Boucholt, op bevel van de Raad van State, d.d. 1670 november 27. Met begeleidend schrijven aan de Raad
1670
2 stukken
99
"Lijst van geestelijke goederen onder het ressort van desen staet, gehoorende tot eenighe corpora onder het gebiedt van den coningh van Spaigne", opgemaakt op bevel van de Raad van State, d.d. 1670 november 27. Met begeleidend schrijven van de rentmeester A. de Bacquere aan de Raad
1670
2 stukken