Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

I   Govert van Slingelandt

D   Diversen (stukken van juridische aard)
Zie voor de inv.nrs. 109, 110 en 111 in hoofdstuk A, Pensionari van Dordrecht, sub. b., Verdere onderwerpen
108A
Stukken teruggegeven [NIET LEESBAAR OP KOPIE] ambachtsheren van Dubbeldam en de Mijle, met afschriften van stukken uit de jaren 1534-1605, met aantekeningen van G. van Slingelandt
1601-1668
1 omslag
109
Adviezen van het Hof en de Hoge Raad aan de Staten van Holland "raeckende de administratie van de Justitie voornaementlijk ten aansien van soodaenige, die geaccuseert souden mogen werden haer in Staets- ofte Stadsbestier te hebben misgaen"
1668
2 stukken
110
Extract-resoluties betreffende justitiële aangelegenheden
1670-1681
1 omslag
111
Stukken betreffende het geschil tussen het Hof en de magistraat van Den Haag over het recht van verbanning van Pieter Ardes, thesaurier en rentmeester van de Prins van Oranje, tevens suppoost van het Hof van Holland
1680
1 omslag
De nrs. 109, 110 en 111 hebben oorspronkelijk één dossier gevormd. Zie nrs. 302, JJ (A-D) de stukken zijn respectievelijk geletterd 109: JJ (A en B), 110: JJ (C), 111 JJ: (D)
112
Dictum van het Hof in het proces tussen de procureur-generaal van Holland namens de Rekenkamer en burgemeesters en regeerders van Dordrecht contra graaf Maurits van Nassau, heer van Beverweert, in zake de rechten van de hoge heerlijkheid van Lekkerkerk. Met bijlagen
1682
1 omslag
112A
Overeenkomsten gesloten tussen de Staten van Holland en Unie van Utrecht in zaken betreffende de jurisdictie. Gedrukte kopie
1657,
1 omslag
1687
1 omslag