Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

A   Secretaris van de Raad van State

a   Betrekkingen met het buitenland
113
Brieven van de hertog van Malbourough
1702-1707,
8 omslagen
1710-1711
8 omslagen
114
Minuten van brieven aan de hertog van Malbourough en aan M. de Geldermalsem
1706-1707
1 omslag
115
Minuut-brief aan, en brieven van lord Halifax
1706-1707,
1 omslag
1714
1 omslag
116
Brieven van mr. Caronnet, waarvan één gericht aan M. Granville en de andere vermoedelijk aan Simon van Slingelandt
1711
3 stukken
117
Brieven van lord Albemarle
1712
1 omslag
118
Brieven van lord Townshend
1714-1717
1 omslag
119
Minuten van brieven aan lord Townshend
1714-1717
1 omslag
120
Missiven van de generaal Wassenaar van Duivenvoorde, ambassadeur te Londen
1715-1716
2 omslagen
121
Stukken betreffende de troepen, die Engeland en de Verenigde Nederlanden respectievelijk hebben gefurneerd tot de oorlog
1710,
1 omslag
1712
1 omslag
122
Concept van een memorie van Simon van Slingelandt en andere stukken betreffende de vredesonderhandeling
1711-1712
1 omslag
123
Stukken betreffende het tractaat van barrière, met een minuut-missive aan de resident Pesters betreffende de uitvoering van de artikelen van het barrière tractaat en van de nadere conventie van 1718, 1719
1711-1715,
1 omslag
1719
1 omslag
124
Brieven van Willem Buys en andere stukken betreffende de defensieve alliantie tussen de Keizer, Engeland en de Staten-Generaal
1715-1716
1 omslag
125
"Consideratiën op het project om te termineeren de verschillen tusschen den Keizer, Spanje en Savoye, ontworpen door Frankrijk en Groot-Brittagne en door beider ministers gecommuniceert aan gedeputeerden van haar Ho. Mo. " en andere stukken betreffende deze bemiddeling
1718-1719
1 omslag
126
"Memoriën etc. raakende de vaart van Oostende op Oost- en West-Indië"
1714-1717
1 omslag