Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

A   Secretaris van de Raad van State

b   Binnenlandse aangelegenheden
127
Missiven van de graf van Athlone (Van Reede Ginckel), commandant van het Staatse leger
1702
1 omslag
128
Stukken betreffende de veldtocht in het jaar 1705. Met kaartje. Met brieven van de generaal-majoor Baer van Slangenburgh
1705
1 omslag
129
Minuten van brieven aan, en brieven van S. van Goslinga
1714-1726
1 omslag
130
"Project van vermindering der jaarlijxe last van 1.815.000 gulden spruitende uit de drie loteryen van 1 juli 1711, 1 maart 1712 en 13 maart 1713, saamen ter somme van 24 millioenen"; gedeeltelijk door Simon van Slingelandt geschreven
1715
1 stuk
131
"Project om jaarlijx 823.620 gulden minder te betaalen wegens de lijfrenten, bedragende volgens de balancen 2.745.406:11:2 totdat het capitaal der lijfrenten sal geëxentieert weesen"; gedeeltelijk door Simon van Slingelandt geschreven
1720
1 stuk
132
Deductie, gericht tot de Raad van State, van Gijsbert van Hogendorp, ontvanger-generaal van de Staten-Generaal, beschuldigd van verduistering van gelden. Gedrukt
1722
1 stuk