Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

B   Thesaurier-Generaal
133
Stukken betreffende de betaling van een som van 375.000 gulden, die de provincie Stad en Lande in 1720 op zich genomen heeft jaarlijks te furneren ten kantore generaal van de Unie tot interest en aflossing van de kapitalen ten haren laste genegotieerd onder garantie van de Staten-Generaal. Met een memorie van de hand van S. van Slingelandt
1726
1 stuk
134
Stukken betreffende de instructie en het ontslag van Simon van Slingelandt als thesaurier-generaal van de Unie, met retroacta
1725-1727
1 stuk