Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

C   Raadpensionaris

a   Correspondentie met vertegenwoordigers van de Republiek bij vreemde mogendheden en met die van vreemde mogendheden bij de Republiek

1   Nederlandse gezanten
135-136
Minuten van brieven van Simon van Slingelandt aan de ministers
1728-1735
2 pakken
135
1728-1730
 
136
1731-1736
 
137
De Keizer. Brieven van de extra-ordinaris envoyé J.J. Hamel Bruynincx te Wenen
1727-1736
1 band
138
Palts. Brief van Hendrik baron van Isselmyden,extra-ordinaris envoyé bij enige Duitse hoven, met bijlagen
1727
3 stukken
138
Hamburg. Brieven van J.J. Mauricius, resident te Hamburg
1737
1 omslag
140-141
Pruisen. Brieven van de minister Van Reede Ginckel te Berlijn
1730-1736
1 pak en 1 band
140
1730-1732
1 pak
141
1733-1736
1 band
142
Engeland. Brieven van de extra-ordinaris envoyé Hendrik Hop te Londen
1727-1736
1 band
143-144
Frankrijk. Brieven van de ambassadeur Van Hoey te Parijs
1727-1736
2 pakken
143
1727-1731
 
144
1732-1736
 
145
Frankrijk. Brieven van de gecommitteerde Pesters te Parijs
1727
1 band
146-148
Frankrijk. Brieven van de ambassadeur Cornelis Hop te Parijs
1728-1730
3 banden
146
1728
 
147
1729
 
148
1730
 
149-152
Frankrijk. Congress van Soissons. Brieven van de ministers plenipotentiarissen Hop, Hurgronje en Van Goslinga
1728-1731
3 banden en 1 pak
149
1728
 
150
1729
 
151
1730
 
152
1729-1731
1 pak
153-156
Spanje. Brieven van de ambassadeur Van der Meer
1727-1736
2 banden en 2 pakken
153
1727-1728
1 pak
154
1729-1730
 
155
1731-1734
1 pak
156
1735-1736