Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

C   Raadpensionaris

a   Correspondentie met vertegenwoordigers van de Republiek bij vreemde mogendheden en met die van vreemde mogendheden bij de Republiek

3   Dossiers betreffende verschillende onderwerpen
163
Stukken betreffende het in 1731 gesloten verdrag van Wenen tussen de Keizer en Engeland
1730-1731
1 omslag
164
Brieven van de pensionaris van Amsterdam, J. de la Bassecour, betreffende de onderhandelingen van de Republiek in de Poolse successieoorlog
1733
2 stukken
165
Verslagen van de geheime onderhandelingen gehouden in het laatst van 1734 en het begin van 1735 tussen de Franse gezant Jannel aan de ene en Walpole, Engels gezant, en de raadpensionaris S. van Slingelandt aan de andere kant, over het vaststellen van de algemene punten van een te sluiten vrede. Met enige kopieën van ontwerpen van vredesonderhandelingen, opgesteld door de kardinaal De Fleury in verband met bovengenoemde onderhandelingen
1734-1735
1 omslag
166
Nota's en projecten betreffende de bemiddeling door Engeland en de Staten-Generaal in de oorlog tussen de Duitse keizer, Frankrijk, Spanje en Sardinië. Met een stuk betreffende de neutraliteit van de Zuidelijke Nederlanden in de Poolse successieoorlog
1734-1735
1 omslag
167
Brieven betreffende het openen van diplomatieke depêches te Parijs, waarbij een zekere De Rougemont, verblijf houdende te Luik, een middel aan de hand doet om dit tegen te gaan (minuten van de raadpensionaris en een brief van de burgemeester van Maastricht, H. Pesters, betreffende dit spionagegeval
1727
1 omslag
168
"Geheime brieven"
1734-1735
1 omslag
Deze brieven zijn in het bezit van S. van Slingelandt gekomen en door hem apart gehouden (Vg. De Gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink, pag. 99)
 
Particuliere brief over het vertrek van H. Walpole
 
Geheime brieven uit Dresden,
1734 juli 11
 
 
Geheime brieven uit Parijs,
1734 juli 15
 
 
Geheime brieven uit Londen,
1734 juli 16
 
 
Geheime brieven uit ?,
1734 juli 20
 
 
Geheime brieven uit Den Haag,
1734 juli 20
 
 
Geheime brieven vermoedelijk uit Den Haag,
1734 juli 20
 
 
Geheime brieven vermoedelijk uit Den Haag,
1734 juli 20
 
 
Brieven uit het kamp van Philipsburg,
1735 juli 6 en 7
 
 
Brief van Emanuel, prins van Portugal,
1734 augustus 11
 
 
Brief van H. Hop, ambassadeur te Londen,
1734 november 9
 
 
1e en 2e lettre d'un patriot hollandois,
1735
 
 
1e en 2e lettre d'un Anglois à un ami hollandois,
1735 mei en juni
 
168
Diplomatieke correspondentie van buitenlandse staatslieden, secrete resoluties, secrete brieven aan de Staten-Generaal, enz.. Afschriften.
1733-1736
12 omslagen
Vermoedelijk bijlagen bij de inv.nrs. 165 en 166
a
Brieven van de Engelse gezant te Parijs, lord Waldgrave, aan de Engelse staatssecretaris, de hertog van Newcastle. Kopieën,
1735
2 stukken
b
Brief van de kardinaal De Fleury aan de Engelse gezant te Parijs, lord Waldgrave. Kopie,
1735
1 stuk
c
Brieven van de Engelse gezant bij de Staten, Horace Walpole, aan de Engelse staatssecretaris, de hertog van Newcastle. Kopieën,
1735
1 omslag
d
Brief van de Engelse gezant bij de Staten, Horace Walpole, aan de Engelse gezant te Parijs, lord Waldgrave. Kopie,
1735
1 stuk
e
Brieven van kardinaal De Fleury aan de Engelse gezant bij de Staten, Horace Walpole. Kopieën,
1734-1735
1 omslag
f
Brieven van de Engelse gezant bij de Staten, Horace Walpole aan de kardinaal De Fleury. Kopieën,
1734-1735
1 omslag
g
Brieven van mr. Gedda aan van de Engelse gezant bij de Staten, Horace Walpole en een brief van Walpole aan Gedda. Kopieën,
1734
5 stukken
h
Brief van de Engelse staatssecretaris lord Harrington aan de Engelse gezant bij het Weense hof, mr. Robinson. Kopie,
1734
1 stuk
i
Brief van de Engelse staatssecretaris lord Harrington aan de Engelse gezanten bij de Staten, H. Walpole en Finch. Kopie,
1734
1 stuk
k
Brief van de Franse grootzegelbewaarder, Chauvelin, aan de Engelse gezant bij de Staten, H. Walpole. Kopie,
1734
1 stuk
l
Secrete brieven, gericht aan de Staten-Generaal en aan de raadpensionaris, memories en brieven van vreemde gezanten. Kopieën,
1733-1734
1 omslag
Zeer vergaan
m
Secrete resoluties van, en secrete brieven aan, de Staten-Generaal en nota's van vreemde gezanten. Kopieën,
1734-1736
2 omslagen
Zeer vergaan