Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

C   Raadpensionaris

b   Binnenlandse aangelegenheden

3   Erfenis van Oranje
174
Stukken betreffende de verdeling van de erfenis van Oranje tussen de koning van Pruisen en de prins van Oranje, met retroacta betreffende Geertruidenberg, Ameland, Veere en Vlissingen
1732
1 omslag
175
Stukken en brieven van de prins van Chimay en van A. van Hoey, ordinaris ambassadeur in Frankrijk, betreffende de erfenis van het huis van Oranje
1732
1 omslag
176
Stukken betreffende de weigering van de prins van Oranje om het recht van de collaterale successie, door de Raad van State geëist van de geoderen, behorende tot de nalatenschap van Willem III, ter erkennen
1708-1709
1 omslag
177
Stuk betreffende de verdeling van de erfenis van de Oranjes
[na 1709]
1 omslag
Zeer vergaan