Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

C   Raadpensionaris

b   Binnenlandse aangelegenheden

4   Diverse stukken
179A
Stukken rakende de pillegiften, voor de voormalige stadhouders in Holland en Friesland gegeven
1736
1 omslag
179B
Stukken betreffende de geschillen in Groningen en de Ommelanden in de jaren 1732-1736, met retroacta
1732-1736
1 omslag
S. van Slingelandt ontving deze stukken van Lewe van Aduard, met de bedoeling zijn invloed tot bemiddeling aan te wenden