Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

II   Simon van Slingelandt

E   Materiaal, verzameld voor het samenstellen van de Staatkundige geschriften
Blijken een 18e eeuwse notitie waren de onderstaande stukken in een portefeuille verzameld. Zij vormden waarschijnlijk het voornaamste materiaal voor de Staatkundige geschriften
228
Register met aantekeningen uit de resoluties van de Staten-Generaal, de Raad van State en de Staten van Holland, geschreven door S. van Slingelandt
z.j.
1 deel
Achterin verschillende losse stukken over diverse onderwerpen, 1697-1751 o.a. een advies voor financiële hervormingen, opgesteld door W. Bentinck, gerich aan de Prins van Oranje, 1751. Kopie
229
"Particuliere aanteekeningen van den Heer Raadpensionaris Van Slingeland, concerneerende lijsten en datums van Resolutiën, Commissiën etc."
z.j.
1 omslag
230
Chronologisch register op de resoluties van de Staten van Holland betreffende de ordinaris en extra-ordinaris middelen over de jaren 1575 tot 1716
z.j.
1 deel
231
Aantekeningen betreffende de resoluties van de Raad van State over de jaren 1584 en 1585
z.j.
1 pak
232
Fragmenten van een index op de resoluties van de Staten van Holland over de jaren 1578 tot 1689
1578-1689
1 pak
I
Letter B-T
1578-1689
 
II
Letter J-Z
1582-1689
 
233
Aantekeningen van S. van Slingelandt betreffende de bestelling van de vacante compagnieën sedert het begin van de repartitie van de militie (1588) tot het jaar 1600 toe
z.j.
1 omslag
234
Extract-resoluties betreffende de benoeming van een president van de Krijgsraad in 1597 en 1603. Kopieën
z.j.
1 omslag
235
Stukken betreffende het geven van brieven van commissie aan officieren in 1588 en 1589. Kopieën
z.j.
1 omslag
236
Stukken betreffende het verlenen van militaire verloven. Kopieën
1626-1671
1 omslag
237
Stukken betreffende de monstering, het reduceren van compagnieën etc.. Kopieën
1643
1 omslag
238
Stukken betreffende het verlenen van pardon aan militaire officieren op de repartitie van Holland. Kopieën
1658-1660,
1 omslag
1714
1 omslag
239
Stukken betreffende het zenden van gedeputeerden te velde en de commissies, aan hen te geven. Kopieën
1600-1672
1 omslag
240
Stukken betreffende het inkomen en de uitgaven van het comptoir-generaal van de provincie Holland. Kopieën
1688-1733
1 omslag
241
Stukken betreffende het inkomen en de uitgaven, behorende tot het ressort van de Generaliteit. Kopieën
1703-1717
1 omslag
242
Stukken betreffende de financiën van de stad Breda
1721
1 omslag
243
Stukken betreffende een vermindering van de generaliteitsrenten en -interesten boven de vermindering, begrepen in de resolutie van 19 maart 1716. Kopieën
1724
1 omslag
244
Resoluties betreffende de sessie van de stadhouders in de Raad van State
1707
2 stukken
245
Stukken betrekking hebbend op de zitting van de Engelse ambassadeur in de Raad van State. Meest kopieën en een origineel stuk gericht aan burgemeesters en regeerders van de stad Dordrecht
1626-1628
1 bundel
246
"Memorie, concerneerende de betrekking van de militie, staande op den staat van oorlog tot de Generaliteit en tot de provinciën respectivelijk ". Kopie
z.j.
1 stuk
247
Staat van de inkomsten en lasten van de Generaliteit. Kopie
ca. 1642
1 deel
248
"Staat van de onkosten van de expeditie na Engelandt van 't jaar 1688 "
z.d.
1 omslag
249
Missive van Jacobus van der Esch, gedateerd St. James 6 januari 1690 aan de commies van Neck betreffende de uitgaven gedaan van het geld voor de expeditie van het jaar 1688 naar Engeland, met bijgaande staten. Kopie
1690
1 omslag
250
Extract-resoluties van de Staten-Generaal en de Raad van State betreffende de lening van 4 miljoen gulden tot het verbeteren van de fortificaties in 1688
1688
1 omslag
251
Berekeningen, wat ieder provincie moet betalen in 't consent voor de extra-ordinaris equipage te zee in de jaren 1689 tot 1698 en 1701
1689-1701
1 stuk
252
Aantekeningen betreffende gelden gelleen voor: "Equipagiën ten behouven van de Croon van Hispagne anno 1675, 1676, 1677 en 1678 geïnsereert in het tractaat van Utrecht " etc.
[na 1718]
1 stuk