Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IV   Govert Johan van Slingelandt

A   Raad in de Raad van Brabant

b   Aantekeningen en stukken rakende processen
265-267
Stukken betreffende processen, voor de Raad van Brabant gevoerd
1698-1702
1 omslag en 2 pakken
265
1698-1702
1 omslag
a
Elisabeth Rasenburgh c.s. contra Pieter Dally c.s. (bij appèl van Vlaanderen),
1698
 
b
Nicolaas le Bon etc contra N. de Craackere (bij appèl van Vlaanderen in cas relief voor H. Ho. Mo.),
1699
 
c
Adriaan Molengraaff contra Joachim Paas (voor de Raad van Brabant,
1700
 
d
Mayken Boudewijns contra Claas Faas(in cas relief d'appel voor H. Ho. Mo. op de sententie van de Raad van Vlaanderen),
1701
 
e
Anna Theodora Dhaun, gravin van Valangien, contra Albert Joseph, graaf van Aarbergh,
1701
 
Zie inv.nr. 266 sub f.
f
Daniël Bosbergen contra Pieter Weyants (in cas relief d'appel op de sententie van de Raad van Vlaanderen),
1701
 
g
Willem van Lier contra Pieter ab Angelis(voor de Raad van Brabant),
1702
 
h
Cornelis van Bommel c.s. contra Adriana van Heynsbergen en Jacob Beekman (cas van relief),
1702
 
i
De erfgenamen van Helena van Heusden,
(na 1690)
 
266
1699-1702
1 pak
a
Pieter Havel en Jacobus Diepenbeeck,
1698-1702
 
b
Philips van Thienen, heer van Berlicum,
1699
 
c
Philippus Emanuel graaf van Hornes, baron van Boxtel contra de drossaard van Boxtel,
1699
 
d
Kinderen en erfgenamen van N. Olislagers,
1699
 
e
Gerard Croon,
1699-1700
 
f
Graaf van Aarberht contra gravin Dhaun,
1700
 
Zie inv.nr. 265 sub e.
g
Maria Key,
1700
 
h
Jan van Goor, stadhouder van het drostambt van Breda,
1700-1701
 
267
1700-1702
1 pak
a
Cornelis van Heyst contra Adriaan Bernage,
1701
 
b
Jacquemine Ellicul, wed. Jordaans, contra Pieter Baas en mr. Johan Costenobel (cas relief d'appel voor H. Ho. Mo.),
1702
 
c
Advocaat-fiscaal contra Brielius, schout van Helmond, over de ontvoering van een protestants meisje door katholieken,
1700-1702
 
268
Stukken, door Govert Johan van Slingelandt gebruikt in zijn kwaliteit als extra-ordinaris raadsheer in de Raad van Brabant
1699-1702
1 omslag
a
Stukken betreffende een vonnis interlocutoir van het leenhof van Valkenburg,
1667
2 stukken
b
Stukken betreffende de tienden van Littoyen van 1623. Kopieën
1695
2 stukken
c
Stukken "aangaande 't verlenen van attaches op requisitoriën van die van Aacken et vice versa " (op verzoek van Wynant Neyen ten laste van Costerius),
1700
 
d
Aantekening over een proces van Cornelis de Haes contra Caspar van Breugel,
1701
 
e
Resolutie van de Raad van Brabant "nopende 't stellen en revoceren van procureurs tot 't versoecken en consenteren van en in een willige condemnatie". Met bijlage,
1701
 
f
Stuk betreffende het doen van exploiten door vorsters van Mierlo of door deurwaarders,
1702
 
269
Stukken, door Govert Johan van Slingelandt geschreven en gebruikt in zijn kwaliteit van extra-ordinaris raad in de Raad van Brabant, met een aantekening over de jurisdictie in Boxtel (P. van Eyndthoven conrta Jan Aarts van der Sande, 1702), waarbij het geval van Van Leeuwen in Boxtel wordt aangehaald
1702
1 omslag
270
Stukken betreffende de onrechtmatige gevangenneming van de koster van Boxtel J.D. van Leeuwen door de drossaard van Boxtel
ca. 1677
3 stukken
271
Stukken betreffende het proces, gevoerd tussen de erfgenamen van mr. Jacob Cats en Cornelis Cats en de deken van de kerk te Doornik contra de kerkmeesters van de kerk in de Groede, over de heffing van de tiende aldaar
1699
1 omslag
272
Aantekeningen betreffende een verzoek om mandament van arrest op een huis, hof en land in Ochsse, toebehorende aan Rudolf Esday, wonende te Ravestein, en waarop Maria de Lelye, wed. Joris van der Borght, enige renten had, met enige resoluties van de Staten-Generaal betreffende de souvereiniteit te Ravestein in 1665
1699-1700
1 omslag
273
Stukken betrefende het proces Pieter Oliviers van den Bergh en Adriaan van Boxtel uit Helmond contra Jan de Reyck, pachter van de houtschat over Helmond, betreffende het niet betalen van de houtschat, hierbij, vermoedelijk als bijlage, een ordonnantie op de houtschat in de kwartieren van Peelland, Kempenland, Oisterwijk en Maasland
1702
1 omslag
274
"Missive van den Hooghschout van den Bosch aan de quartierschouten over de sorge die gedragen moet worden ingevolge van de placcaten van haar Ho. Mog. tegen de stoutigheden van de papisten" . Kopie
1699
1 omslag
275
Bedenking van Govert Johan van Slingelandt over de resolutie, genomen 14 december 1700 door de Raad van Brabant, betreffende de gevangenneming van de deurwaarder Visscher bij het exploiteren van een mandament van de Raad van Brabant aan de heer Honthorst, drossaard op het kasteel van Ravestein
1700
1 stuk
276
Stukken betreffende de arrestatie van Pierre Tallon, admodiateur in het markiezaat van Bergen op Zoom, op mandament van het Hof van Holland
1702
1 omslag