Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IV   Govert Johan van Slingelandt

A   Raad in de Raad van Brabant

c   Stukken, daterend uit de tijd vóór het raadsheerschap
277
Concept-ordonnantie op de "stijl ende manieren van procederen voor den Raede van Brabant en de landen van Overmaeze". Kopie
z.d.
1 deel
278
Reglement van de Raad en Leenhof van Brabant voor de procureurs, solliciteurs en de klerk van de furneerkamer. Gedrukt
1670
1 stuk
279
"Drie attestatiën van de Tolcameren tot Brussel, Leuven en Antwerpen, declareerende de jurisdictie van de respective Tolcameren". Kopie
einde 17e eeuw
3 stukken
280
"Missive en resolutie van haar Ho. Mo. raakende 't verleenen van mandamenten van reformatie van vonnissen in re criminali, gewesen bij de schepenen van de stadt Grave". Kopie
1678
1 stuk
281
Remonstrantie aan de Staten-Generaal en de Raad van State door de aannemers en meesters van de steenkoolmijnen in het land van Daalhem tot justificatie van het bergreglement, door de Raad van State in 1668 uitgevaardigd naar aanleiding van het proces hierover, voor de Raad van Brabant gevoerd door baron de Clairvaux, heer van Trembleux, tegen deze aannemers. Gedrukt
z.d.
1 stuk
282
Resolutie met begeleidend schrijven naar aanleiding van het rekest van dekens, oudermans etc. van Breda over een hangend proces voor de Raad van Brabant
1679
2 stukken
283
"Sententie Lambert Soone Tieleman Paesmans cum suis, contra den lantcommandeur van Aldenbiesen mette resolutie van Haar Hoog Mo. daer annex". Kopie
1679
2 stukken
284
Stukken betreffende het vonnis van Franciscus Ludovicus Tarquin (Tiraquin) in 1682, met retroacta
1682-1683
1 omslag
285
Stukken betreffende de proceduren van de stadhouder van het officie te 's-Hertogenbosch tegen Johan Philips baron van Leefdaell; met bijlagen. Kopieën. Met een plakkaat van de Staten-Generaal van 1669 betreffende leengoederen in het zuiden, als retroactum of omslag gediend hebbende
1690
1 omslag
286
Minuut van de verschillende, voornamelijk criminele zaken, van 1683 januari 13 tot december voor de Raad van Brabant gekomen
1683
1 stuk