Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IV   Govert Johan van Slingelandt

B   Raad in het Hof van Holland

a   Aantekeningen en stukken rakende processen
287
Register van zaken, door G.J. van Slingelandt als raad in het Hof van Holland gerapporteerd
1703
2 stukken
287A
Memorie voor de gecommitteerden uit de Staten van Holland tot de zaken van de justitie en de resolutie van de staten betreffende vermindering van het aantal deurwaardersplaatsen bij de beide hoven van Justitie. Gelijktijdige kopie
1702
1 stuk
288
Aantekeningen over de instructies van de secretaris, griffiere, en substituut-griffier van het Hof van Holland
1703
1 stuk
289
Stukken betreffende de commissies, verpachtingen enz. van het griffierschap van het Hof van Holland
1703
5 stukken
290
Stukken betreffende processen, voor het Hof van Holland gevoerd
1703
1 omslag
a
De prinsessen van Portugal contra de raden van de overleden koning van Engeland
b
Margaretha de Raad contra Jasper Mottet
c
Rudolph van Cuylenburgh contra Barthaud Ockers, als in huwelijk hebbende etc.
d
Adriana Coenen, weduwe Van Claveren, contra Arnaudt Goudtswaardt
e
Dirck van der Meer contra Wouter Versluys
291
Stukken betreffende het verlenen van een mandament door het Hof van Holland, aangevraagd door de vorstin van Nassau, moeder en voogdes van de minderjarige prins Willem Friso, tegen de koning van Pruisen, in zake de nalatenschap van Willem III
1703
9 stukken
292
Stukken betreffende de ontsnapping van Govert van Aalsweyck uit de Voorpoort van het Hof, met verschillende instructies voor cipiers van de Voorpoort
1703
2 omslagen
293
Aantekening uit een proces van E. Versluys (volmacht voor een ongenoemde?)
1703
1 stuk
294
"Memorie bij forme van suggestie voor Eremina de Reuck, huysvrouwe van Hendriek van 't Rosenvelt, raed der stad Thoolen", aan het hof van Holland, voor diverse personen
1703
4 stukken
295
Insinuatie van Anthony van Adrichem, deurwaarder van het Hof van Holland voor diverse personee
1703
4 stukken