Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IV   Govert Johan van Slingelandt

B   Raad in het Hof van Holland

b   Diverse verzamelde stukken vóór de tijd van het raadsheerschap
296
Stukken betreffende een akkoord tussen de Staten van Holland en die van Zeeland, rakende de administratie van de justitie voor de beide hoven. Gedrukt
1669,
2 stukken
1674
2 stukken
297
Resolutie van de Staten van Holland betreffende de admissie van mr. Adriaen Copmoyer tot raadsheer in het Hof
1680
1 stuk
298
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende een justitiële aangelegenheid. Gedrukt
1683
1 stuk
299
"Consideratiën ende grieven, bij de heeren advocaten gemaeckt, ende aen den Hogen Rade in Hollandt overgegeven, op ende jegens de ordonnantie op het stuck van haerluyden salaris etc., in 1692 gerenoveerd". Gedrukt
z.d.
1 stuk
300
Stukken betreffende de rechtskwesties voor het Hof van Holland gebracht (proces Cornelia van der Werff c.s. contra Abel Techiere). Kopie
[na 1692]
2 stukken
301
Twee adviezen over het al of niet "preferentie hebben van legale hypotheecquen van 's gemeene lantsmiddelen voor oudere particuliere hypotheecquen". Gedrukt
1671
3 stukken