Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IV   Govert Johan van Slingelandt

C   Varia
302
Inventaris, door Govert Johan van Slingelandt opgemaakt van stukken van zijn vader Govert van Slingelandt, betreffende justitiële zaken
z.d.
1 omslag
Verschillende in deze inventaris genoemde stukken zijn teruggevonden. Zie de inv.nrs. 6-10 en 109-111.
303
"Register van alle tractaten, tusschen de Christenprincen in Europa gemaakt"
z.d.
1 omslag
304
"Of English Affairs etc.", Adversaria betreffende het Engelse staatsrecht
18e eeuw
1 deel
305
"Adversaria Historica et Literaria" Register met aantekeningen van geschiedkundige en aardrijkskundige aard, merendeels ontleend aan Latijnse en Griekse schrijvers, in alfabetische volgorde gerangschikt
18e eeuw
1 deel