Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

V   Johan Diederik van Slingelandt

A   Raad in de Raad van Brabant

a   Aantekeningen en stukken rakende processen
306
"Form, geobserveerd in 't schryven van den Raad van Brabant en landen van Over-Maze aan H.H. Mo., mitsgaders missiven, door mijn opgesteld"
1728-1740
1 omslag
307-312
Stukken en aantekeningen betreffende processen, tijdens Johan Diederik van Slingelandt voor de Raad van Brabant gevoerd
1727-1740
5 pakken en 1 omslag
307
, met inhoudsopgave
1727-1734
 
308
, met inhoudsopgave
1730-1740
 
309
1727-1740
 
310
1727-1739
 
a
Mr. Abraham Kip, drossaard van het oostkwartier van Bergen op Zoom, contra Adriaan Mes en Dingeman Dingemans (cas crimineel),
1727
 
b
Pieter van der Loy, baljuw en schout van de Feynaert, contra Salomon Armand, gewezen rentmeester van de huize van Bergen op de Feynaert,
1729
 
c
Barbara Coenen, douarière Johan G. baron van Sluse, en haar kinderen, in cas relief d'appel voor H.H. Mo., contra Lucia Emerentia van Burmania, douarière A.J.J. baron van Scharenbergh,
1732
 
d
J.H. Linthheymer, wed. Le Roy, impetrant van mandement in cas relief d'appel voor H.H. Mo., contra J.G. van Son, als in huwelijk hebbende J.C. Palm,
1733
 
e
De magistraat van Middelburg in Vlaanderen, impetranten van mandament in relief d'appel voor H.H. Mo., contra Matheus Mabasonne,
1739
 
311
1734-1739
 
a
Salomon Ephraïm, Simon Heyman en J.P. Stillekens, te 's-Hertogenbosch, contra de hoog- en laagschout en het officie-fiscaal,
1734
 
b
Huybert de Kleyn, contra de procureur-generaal en hoofdschout van 's-Hertogenbosch (cas crimineel),
1734
 
c
Jan de Bruyn contra Carel van Naerssen, schout te Rosendaal (cas crimineel),
1736
 
d
De procureur-generaal van Brabant contra de drossaard en de leenbank van Breda,
1737
 
e
De weduwe van J.P. van Gelder contra J. Rulens te Breda (cas crimineel),
1739
 
312
, met aantekeningen over het proces genoemd onder inv.nr. 311 sub c.
1727-1738
1 omslag
313
Stukken betreffende processen, voor de Raad van Brabant gevoerd en andere stukken op die Raad betrekking hebben
1727-1740
1 pak
Hierbij zijn stukken die behoren tot het proces genoemd onder inv.nr. 310 sub c.
314
Stukken betreffende het proces van Deken en kapittel van de collegiale kerk van Kortrijk contra de raden en meesters der domeinen van wijlen Willem III over de possessie van de tienden in de kruispolder in Hulsterambacht
[ca. 1728]
1 omslag
315
Stukken betreffende de processen van Hugo Hendrik Huygens over de helft van ¾ delen van drie geestelijke benificiën te Breda, in 1735 en 1740 gevoerd contra Cornelis van der Hulst en contra A. ten Haghuys en Hugo Plassius. Met retroacta
1740
1 omslag
316
Plakkaten, resoluties, ordonnanties, reglementen van de Staten-Generaal, de Raad van State, de Raad van Brabant en het Hof van Holland over diverse onderwerpen. Gedrukt. Met enige stukken uit de 17e eeuw (oudste datum 1656)
1723-1738
1 pak
317
Stukken betreffende een nieuwe ordonnantie op de houtschatten voor de stad, meierij en het kwartier van 's-Hertogenbosch
1744
3 stukken
318
"Taxatie van de ampten en bedieningen der stadt 's-Hertogenbosch in conformiteyt van de resolutie van Haer E. Mo. Heeren Raeden van Staeten in d.d. 17 december 1696". Kopie
z.d.
1 stuk