Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

V   Johan Diederik van Slingelandt

B   Raad in het Hof van Holland

b    Aantekeningen en stukken betreffende processen
337-339
Aantekeningen van J.D. van Slingelandt en andere stukken betreffende processen, gevoerd voor het Hof van Holland, met inhoudsopgaven
1715-1757
3 pakken
337
1715-1756
 
338
1741-1752
 
339
1753-1757
 
340
Stukken en aantekeningen betreffende het proces van Jacob Coren van der Mieden contra Jan Harge en het daaruit ontstane geding van de laatste contra de eerste
1741-1750
1 pak
341
Stukken betreffende het geding van de procureur-generaal contra de raadsheer Adriaan van der Mieden
1743-1747
1 pak
343
Stukken en aantekeningen betreffende het proces tegen Jacob van Leyden en Jacob Coren van der Mieden, baluw van de Nieuwenburgen
1745-1751
1 omslag
343
Stukken betreffende het proces, voor het Hof van Holland gevoerd, door mr. G.R. van Kinschot, later door de weduwe Kinschot, contra Aagje Hop, weduwe G.J. Meerman
1742-1751
1 omslag
344
Stukken betreffende het proces van mr. Steven Harbert de Groulard contra mr. Johan Christiaan Swaen, heer van Poederooien, over het veer van Andel op Poederooien en de visserij in de Maas, met de daarop gevolgde correspondentie met de Staten van Gelderland, waarin betoogd wordt, dat door de sententie van het Hof prejudicie is toegebracht aan het territoriale recht van Gelderland
1745-1748
1 omslag
345
Aantekeningen betreffende het proces van baljuw en hoogschepenen van de vier bannen van Duiveland en mr. Jacob van der Mandere d'Ouwerkerk, heer van de vier bannen, contra burgemeester en schepenen van de stad Zierikzee over het heemrecht
1745-1751
1 omslag
346
Stukken betreffende het proces van de ambachtsheer van Dussen-Munsterkerk contra gecommitteerden en ingelanden van de Zuid-Hollandse polder
1750
1 omslag
347
Stukken betreffende de differenten in de Lutherse gemeente te 's-Gravenhage, met stukken betreffende het rekest van de assistent-predikant bij de Lutherse gemeente, J.F. Dickershof (1753-1756)
1750-1756
1 pak
348
Stukken en aantekeningen betreffende het proces van P.L. Schippers, schout, en B. Weselenburg, ambachtsbewaarder te Bodegraven, contra Thomas Kley, eveneens ambachtsbewaarder aldaar, over verschillende kwesties
1751
1 omslag
J.D. van Slingelandt was commissaris vanwege het Hof in deze zaak
349
Stukken betreffende het proces van de graaf van Wassenaar, heer van Twickelo, en de weduwe de Boncour, geboren Anna de Breverie, contra de weduwe de Boncour, geboren Anna Pape de St. Auban, schoondochter van laatstgenoemde, en de ridder de Burdet, wegens het rekest om de weduwe de Boncour, geboren Pape de St. Auban, onder curatele te stellen
1752-1753
1 pak
350
Aantekening van mr. J.D. van Slingelandt betreffende het proces van mr. Diederick van Hogendorp, sum suo, contra David Bosch, cum sua
1753
1 omslag