Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

V   Johan Diederik van Slingelandt

B   Raad in het Hof van Holland

c   Aantekeningen en stukken betreffende diverse onderwerpen
351
Aantekeningen en andere stukken betreffende verschillende rekesten, bij de Staten van Holland ingekomen, met verzoek om ontslag van fideicommis, waarop het Hof van Holland advies heeft gegeven
1742-1757
1 omslag
J.D. van Slingelandt was meestal commissaris vanwege het Hof in deze zaken
352
Stukken betreffende het met elkander weglopen van jongelieden om ouders en voogden daardoor te dwingen tot de toestemming voor een huwelijk
1742-1751
1 omslag
353
Stukken betreffende het ontwerp van een plakkaat om huwelijken van protestanten met roomsgezinden tegen te gaa. Met retroacta
1754-1755
1 omslag
354
Aantekeningen en andere stukken betreffende rekesten, bij de Staten van Holland ingekomen, met verzoek om een huwelijk aan te gaan met bloedverwanten, op welke rekesten het Hof advies heeft moeten geven. Met retroacta
1749-1752
1 omslag
355
Aantekeningen en andere stukken betreffende een rekest aan de Staten van Holland, met verzoek om een echtscheiding; met advies van het Hof. Met retroacta (met een advies van de Raad van Brabant aan de Staten-Generaal op een rekest om echtscheiding, mogelijk als retroactum gediend hebbende, na 1732)
1755
1 omslag
356
Stukken betreffende een verzoek aan het Hof van Holland van stedehouder, schouten en welgeboren mannen van Voshol om een door hen gesteld vonnis, dat te streng bleek te zijn, te verzachten, met advies van het Hof aan de Staten van Holland, waarnaar het Hof deze zaak verwijst
1746-1747
1 omslag
357
Stukken betreffende het advies van het Hof van Holland aan de Staten van Holland op een rekest, aangeboden aan de Staten van Holland door de heer van Spanbroek over 'stoutigheden' van de roomsgezinden aldaar
1749-1750
1 omslag
358
Aantekeningen, resoluties en andere stukken betreffende onderwerpen van zeer verschillende aard
1731-1756
1 omslag
a
Resolutie van de Staten van Holland betreffende een provinciaal tuchthuis,
1731 juni 22
1 stuk
b
Resolutie van de Staten van Holland en aantekeningen betreffende het vermaken van goederen door katholieken,
1741 juni 17
3 stukken
c
Resoluties van de Staten van Holland over de begeving van ambten in de steden,
1747-174
3 stukken
d
Resolutie van de Staten van Holland over een concept-plakkaat tegen de pasquillen,
1748 oktober 12
1 stuk
e
Resolutie van de Staten van Holland over de posterijen,
1749 februari 21
1 stuk
f
Resolutie van de Staten van Holland over het verlenen van mandament tegen de bewindhebber der Oost-Indische Compagnie in Zeeland, te Enkhuizen enz.,
1751 juni 22
1 stuk
g
Resolutie van de Staten van Holland over het kwalificeren van de Weeskamers te Holland om alle boedels, aan haar kamer "devolvereende, te mogen adieeren zonder mandament" ,
1751 december 4
1 stuk
h
Stukken betreffende het verlenen van toestemming om in dringende gevallen drie huwelijksgeboden op één dag te hebben,
1751-1752
2 stukken
j
Resolutie van de Staten van Holland, waarbij verklaard wordt, dat "vrouwen van notarissen in zeker geval geprefereert zijn voor haar aangebrachte goederen voor 't gemeene land ten opzicht van het recht van ongezegelde of niet behoorlijk gezegelde akten",
1754 mei 10
1 stuk
k
Resolutie van de Staten van Holland betreffende het authenticeren van extracten uit de resoluties van de Staten van Holland door anderen dan de ministers van staat,
1756 juli 6
1 stuk