Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

V   Johan Diederik van Slingelandt

B   Raad in het Hof van Holland

d   Stukken rakende de ambtenaren en de organisatie van het hof
359
Stukken betreffende de benoeming van een advocaat-fiscaal en procureur-generaal. Met retroacta
1749
7 stukken
360
Stukken betreffende de invoering van een bezuiniging bij het Hof van Holland
1749-1753
1 omslag
361
Borderellen van de rekeningen van de kassa van het Hof van Holland
1746-1753
8 stukken
362
Stukken betreffende het verzoek van Jan Huygens, boetefeu van het Hof van Holland, om vermeerdering van tractement
1756
1 omslag
363
Instructies, resoluties, en andere stukken, het Hof van Holland en de Hoge Raad betreffende. Gedrukt
1722-1755
2 omslagen
364
Stukken betrefende het formeren van een nieuw reglement voor de drossaard en de twee eerste deurwaarders van het Hof van Holland
1753-1754
1 omslag
J.D. van Slingelandt was gecommitteerde vanwege het Hof in deze zaak
365
Stukken betrefende een nieuw reglement voor de schrijflonen van de klerken ter griffie van het Hof van Holland
1754-1755
1 pak
J.D. van Slingelandt was tot commissaris vanwege het Hof benoemd voor het onderzoek naar de lonen van de klerken
366
Aantekeningen van J.D. van Slingelandt naar aanleiding van een rekest van enige klerken van procureurs betreffende de verplichting om lijken te dragen volgens een overeenkomst tussen het Hof en de magistraat van Den Haag
1755
1 stuk