Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

V   Johan Diederik van Slingelandt

B   Raad in het Hof van Holland

e   Stukken rakende de Sociëteit van 's-Gravenhage
Hoewel Johan Diederik van Slingelandt slechts lid van de Sociëteit is geweest in de jaren 1747 tot 1749, behoren er tal van stukken van latere data tot deze verzameling betreffende de Sociëteit
367
Notulen, resoluties en andere stukken betreffende zaken, behandeld in de Sociëteit van 's-Gravenhage tijdens de commissie van J.D. van Slingelandt
1747-1754
1 pak
368
Aantekeningen van J.D. van Slingelandt over de oprichting van illustre scholen naar aanleiding van een plan tot oprichting van een dergelijke school in Den Haag
z.d.
1 omslag
369
Minuten betreffende het beroepen van een professor philosophiae en juris naturalis in Den Haag
1748
5 stukken
370
Rekest van Gerrit de Kock, oppasser aan de suppoosten-banken in de Nieuwe Kerk, aan de gecommitteerden ter Sociëteit van 's-Gravenhage om hem enige rechten toe te staan en andere stukken, hierop betrekking hebbend
1748
3 stukken
371
Stukken betreffende de ontvangst van de Liberale Gift te 's-Gravenhage, grotendeels uit wijk V, door commissarissen tot de ontvangst van de Liberale Gift uit de Sociëteit van 's-Gravenhage
1747-1751
1 band
371
Stukken betreffende de ontvangst van de Liberale Gift te 's-Gravenhage
1747-1754
1 band
367
Notulen, resoluties en andere stukken betreffende betreffende het invoeren van gemene landsmiddelen in plaats van de afgeschafte verpachte landsmiddelen door de Sociëteit van 's-Gravenhage
1747-1749
1 pak
374
"Nieuwe systema van financiën, vergeleken met het oude". Gedrukt
1748
1 stuk
375
"Beknopt verhaal van 't voorgevallene ontrent de nieuw gemaakte schikkingen op 't stuk van den ophef van des Lands Gemeene Middelen bij collecte". Gedrukt
1750
1 stuk
376
Stukken betreffende de verbetering van 's lands financiën en de heffingen van de gemene middelen. Gedrukt
1748
1 stuk
377
Aantekeningen van J.D. van Slingelandt betreffende hetgeen hij aan de aangeschafte, verpacht geweest zijnde gemene landsmiddelen voor één jaar zou hebben moeten betalen
1739-1748
1 omslag