Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

V   Johan Diederik van Slingelandt

B   Raad in het Hof van Holland

f   Stukken rakende de gemeente van de Nederlands Hervormde Kerk te 's-Gravenhage
378
Stukken betreffende de benoeming van dominee Munnikkemolen
1745
1 omslag
379
Stukken betreffende de benoeming van een predikant zonder authorisatie van het Hof, behandeld in het Hof van Holland
1756-1757
1 omslag
380
Stukken betreffende de benoeming van dominee Beukelman in 1750 en het verzoek van dominee Engels om te mogen prediken in de Hofkapel en in de Kloosterkerk
1757
1 omslag
381
Stukken betreffende kerkelijke benoemingen en andere zaken in de kerkeraad behandeld. Met retroacta
1745-1747
1 omslag
382
Stukken betreffende de benoeming van een boekhouder-diaken bij de Nederduits Gereformeerde Kerk in Den Haag
1745
1 omslag
383
Borderellen op de rekeningen van de diaconie van de Nederduits Gereformeerde Kerken in 's-Gravenhage, bij het Hof van Holland ingezonden
1743-1756
1 omslag