Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

V   Johan Diederik van Slingelandt

C   Diverse stukken in andere functies verzameld

d    Varia
389
Resoluties, aantekeningen en andere stukken betreffende het stadhouderschap (commissie, dood, voogdij, enz.)
1747-1756
1 omslag
390
Rapport aan de Staten van Holland door een commissie uit de Staten betreffende het heffen van een personele quotisatie. Gedrukt
1742
1 stuk
391
Rekest van de officieren, onderofficieren, burgers en schutters van het Witte Vendel aan de schout en burgemeesters van 's-Gravenhage naar aanleiding van geschillen tussen de schuttersvendels onderling om de voorrang. Gedrukt
1748
1 stuk
392
Aanspraak van de heer De Mauregnault bij de aanvaarding van zijn ambt als president van het Hof van Holland en antwoord daarop door de heer Slicher als oudste raad
1742
2 stukken
393
"Regtsgeleerde overdenkingen bij 't leezen in de Gazette het gebeurde, raakende de Belgische Patriotsche Vaderen des Vaderlands Ciceronen en den Belgschen Catilina"
[2e helft 18e eeuw]
1 stuk
394
Rekest aan de Prins van Oranje van de graaf van den Berge met apostille betreffende het reformeren van de vonnissen van Boxmeer aan de bank van Cuyck. Kopie. Met aantekeningen van J.D. van Slingelandt
1625
1 stuk