Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

VI   Aelbrecht van Slingelandt

A   Secretaris van Amsterdam

b   Waterstaatszaken en verkeerswegen
399
Rekeningen van de baljuw van Amstelland, aantekeningen van mr. A. van Slingelandt en andere stukken betreffende het hoogheemraad- en baljuwschap van Amstelland
1766-1780
1 omslag
400
Stukken betreffende het onderhoud van de Diemerdijk, vrijdom van heffing van de gabelle op het Muider en Naarder Zandpad en uitgifte van landen, gelegen aan de Zeeburg en Diemerdijk, met bijlagen
1762-1773
1 omslag
401
Stukken betreffende het opzinken van de uitgespoelde kolk voor de uitwatering van de IJpeslotersluis in de Zeeburg en Diemerdijk, en de verpachting van de visserij in het Nieuwe Diep, met bijlage
1767-1781
1 omslag
402
Stukken betreffende de bedijking en drooglegging van de Bovekerkerpolder, benevens aantekeningen van A. van Slingelandt betreffende het geding van poldermeesters en gecommitteerden tot drooglegging van de polder contra Hendrik de Bak, ingeland
1764-1779
1 omslag
Zie ook inv.nr. 488
403
Stukken, voornamelijk aantekeningen van mr. A. van Slingelandt, betreffende het Goudse Zand- of Jaagpad
1770
1 omslag
404
Reglementen op verschillende veerschepen, met een memorie van retroacta van de hand van Aelbrecht van Slingelandt betreffende de vaart op Leeuwarden
1768-1790
1 omslag