Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

VI   Aelbrecht van Slingelandt

A   Secretaris van Amsterdam

d   Secretarie-aangelegenheden
407
Stukken betreffende de werkzaamheden ter Amsterdamse secretarie en de tractementen en emolumenten van de klerken
1768-1794
1 omslag
408
Ontvangst- en uitdelingsboeken van secretarissen van Amsterdam
1751-1796,
4 delen
1807
4 delen
409
"Aantekeningen van de penningen, die 's-jaarlijks van de secretarye aan de krijgsraad werden gefurneerd wegens de bezegelde papieren"
1761-1795
1 band
407
Stukken betreffende de werkzaamheden ter Amsterdamse secretarie en de tractementen en emolumenten van de klerken
1768-1794
1 omslag
410
Stukken, meest kopiëen van ordonnanties, instructies, extract-notulen enz. betreffende de publieke verkopingen te Amsterdam over de jaren 1554 tot 1793, met een omslag met stukken betreffende de distributie van het kleinzegel (1716-1795), met bijlagen,
1554-1795
1 pak
410A
Amsterdamse veilingnotities, gedrukt
1761-1773
6 stukken