Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

VI   Aelbrecht van Slingelandt

B   Diverse aantekeningen en stukken

b   Diverse aantekeningen en stukken (inventarissen enz.)
412
Lijst van stukken van Egbert de Vrij Temminck en vermoedelijk van mr. Aelbrecht van Slingelandt opgesteld door de laatste
ca. 1786
1 stuk
413
Lijst van stukken van J.D. van Slingelandt betreffende de Raad van Brabant, opgesteld door A. van Slingelandt
z.d.
1 stuk
414
Lijst van de stukken van mr. Simon van Slingelandt, die op 24 maart 1785 aan de heer Bisdom ter inzage zijn gegeven
z.d.
1 stuk
415
Lijsten van nagelaten papieren van mr. Simon van Slingelandt
z.d.
6 stukken
a
"Notitie van de nagelatene papieren van de heer Raadpensionaris van Slingelandt", geschreven door A. van Slingelandt
1769
 
b
Een lijst van diplomatieke stukken en stukken betreffende binnenlandse zaken, van een onbekende hand, zonder aanwijzing uit welke tijd,
z.d.
 
c
Een lijst van de inhoud van portefeuille 4 (voorkomend op lijst 415b), gebruikt voor het samenstellen van de Staatkundige Geschriften, van onbekende hand,
na 1784
 
d
Lijst van stukken, waarbij enige van Simon van Slingelandt
na 1777
 
e
"Memorie raakende de nagelaatenene Papieren van den Heer raadpensionaris van Slingelandt". Uittreksel van inv.nr. 415a, van onbekende hand,
z.d.
 
f
Fragment van een "Inhoud der Staatkundige Geschriften", van onbekende hand,
z.d.
 
416
Brief van D.A. Meertens van Goes aan mr. Aelbrecht van Slingelandt, met verzoek enige stukken van mr. De Vrij Temminck, onder van Slingelandt berustend, toe te zenden, en een ontvangstbewijs voor deze stukken
1789
2 stukken
417
"Noordkerk". Alfabetisch register van extracten uit de vroedschapsresoluties, het Groot Memoriaal, de handvesten, keurboeken, Wagenaars beschrijving van Amsterdam enz. betreffende Amsterdamse zaken, geschreven door mr. A. van Slingelandt
z.d.
2 delen
418
Stukken betreffende het " intrekken van een mandaat, bij den Hoogen Raad geobtineerd en wel van reauditie van een vonnis, op schoutenrol bij contumacie geweesen", met een aantekening van A. van Slingelandt
1701
2 stukken
417
"Een korte Staet en beschryving van de Regering van de seven vereenigde provinciën der Nederlanden",geschreven door een onbekende hand met aantekeningen van mr. A. van Slingelandt op gezag van de fiscaal mr. Limburg
ca. 1710
1 deel