Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

A   Schepen van Amsterdam
E. de Vrij Temminck was schepen in de jaren: 1727, 1729, 1732, 1733, 1735, 1736, 1739, 1740, 1742 en 1743
423
"Annotatiën in mijn schepenschap". Aantekeningen over het voorgevallene tijdens het schepenschap van mr. E. de Vrij Temminck
1727-1743
1 deel
424
Stukken en aantekeningen van mr. E. de Vrij Temminck betreffende zaken, behandeld tijdens zijn schepenambt
1727-1743
1 pak
425
Stukken betreffende kwesties van jurisdictie tussen het gerecht van Amsterdam en de Admiraliteit aldaar
1727-1740
1 omslag
426
Stuk betreffende een aanklacht van de bewindhebber der V.O.C. De Wit, tegens ds. Alstein, wegens het afleggen van een valse verklaring
1726
1 stuk
427
Aantekeningen betreffende de rechtszaak van Johannes Meurant
1732
2 stukken
428
Stukken betreffende het geschil tussen de Weeskamer en schepenen van Amsterdam, in zake de voogdij over jkvr. Emerantia Constantia gravin van Moens
1737
1 omslag
429
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck op de notulen van schepenen te Amsterdam en andere stukken betreffende attestaties, door ds. S.K. de Bruyne afgegeven
1740
5 stukken
430
Stuk betreffende het rekest van Sara Catharina van Laar om in het huwelijk te mogen treden zonder toestemming van haar ouders. Kopie
1740
1 stuk
431
Stukken, waarbij aantekeningen van E. de Vrij Temminck, betreffende het proces van mr. Adriaan van der Mieden contra de procureur-generaal
1744-1747
1 omslag
432
Aantekening voor een nieuw reglement van de procureurs
ca. 1741
2 stukken
433
Aantekeningen "rakende het Secreet Register der Heeren Schepenen der Stad Amsterdam"
na 1743
1 stuk
Gezien de datering niet stammend uit zijn periode als schepen, maar als burgemeester [DK]