Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

b   Stukken betreffende de regering (verandering van regering, ceremonieel)
440
Extract-resoluties van de Amsterdamse vroedschap over verschillende jaren, aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende de graad van verwantschap tussen regeringspersonen
na 1778
1 omslag
441
Stukken betreffende de keuze van P.C. Hasselaar tot burgemeester in 1773 en aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende het burgemeestersambt van Amsterdam, met aantekeningen van A. van Slingelandt
1767-1783
1 omslag
442
Diverse stukken, meest aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de Amsterdamse regering over verscheidene jaren
1582-1785
1 omslag
443
"Rakende het ceremonieel, dat tot Amsterdam bij de verandering van regeering plaats heeft"
z.d.
1 deel
444
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck, en andere stukken, betreffende het ceremonieel bij de regeringsverandering van Amsterdam
z.d.
1 omslag
445
Stukken betreffende de regeringsverandering van Amsterdam in 1748
1748
3 stukken