Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

e   Stukken betreffende de diaconieën en godshuizen
466
Stukken betreffende de alimentatie van de armen door de diaconie van de Nederduits Gereformeerde gemeente en de nalatenschappen van gealimenteerden. Kopieën
1735-1740
1 omslag
467
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de ontvangsten en uitgaven van het St. Jorishof en de Walenkerk
1753
1 stuk
468
Stukken betreffende het Rooms-Katholieke Armencomptoir
1771-1776
1 omslag
469
"Ontwerp ter ondersteuning van den Roomsch-Katholieken godsdienst te Amsterdam"
1776
1 stuk
470
Resoluties betreffende reparaties en vertimmeringen aan kerken en godshuizen. Gedrukt
1773-1781
2 stukken