Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

e bis    Stukken betreffende de Nederlands Hervormde en de Engelse episcopale kerken
470A
Stukken betreffende de benoeming van predikanten tot professoren en het ceremonieel daarbij gebruikelijk
1740-1781
1 omslag
470B
Stukken betreffende de Engelse episcopale kerk te Amsterdam, met lijst van predikanten (1605-1777)
1740-1781
1 omslag
470C
Stukken betreffende het octrooi tot het doen drukken van de wekelijkse predikbeurten
1728-1769
1 omslag
470D
Stukken betreffende een nieuwe berijming van de psalmen
1761-1774
1 omslag
470E
Stukken betreffende kerkdiensten, predikbeurent en de vaststelling der teksten
1772-1781
1 omslag
470F
Stukken betreffende het houden van godsdienstige oefeningen
1774
1 omslag
470G
Stukken betreffende het reglement voor de voorzangers en orgelisten
1775
1 omslag
470H
Stukken betreffende de geschillen tussen de classis van Amsterdam en de kerkeraad van de Presbyteriaanse Engelse kerk aldaar over het examineren van Engelse proponenten
1775-1776
1 omslag
470I
Stukken betreffende de tractementen van emeriti-predikanten, weduwenpensioenen en aanstelling van proponenten. Met extract-resoluties en naamlijsten (1620-1766)
1760-1776
1 omslag
470J
Kerkelijke overeenkomst tussen de Cocceaanse en Voetiaanse richting te Amsterdam. Met duplicaat
1777
2 stukken
470K
Stukken betreffende het beroepen van predikanten
1778-1782
1 omslag
470L
Aantekening omtrent lokale kennisnemingen van de classis
1758
1 stuk
470M
Verdediging van Zion Quint van zijn standpunt inzake de kinderdoop. Gedrukt
1779
1 stuk
470N
Aantekeningen omtrent de toerbeurten ter Noord-Hollandse synode
[ca. 1775]
1 stuk
470O
Reglement tot het drukken van bijbels
1731
1 stuk