Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

g   Stukken betreffende handel en verkeer; waterstaatswerken
472
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de tolvrijheid van Amsterdamse veerschippers in Overijssel in verband met de differenten tussen het Zwolse en Hasseltse veer
[na 1736]
1 omslag
473
Voorstellen betreffende de keur op de verkoop van goederen en koopmanschappen
[na 1740]
2 stukken
474
Stukken betreffende een geschil tussen het gerecht van Amsterdam en de Admiraliteit aldaar over de publieke verkoop van houtskolen door laatstgenoemd college
1774
1 omslag
475
Stukken betreffende de in- en uitvoer van granen in de jaren 1768 tot 1772
1772
1 omslag
476
Stukken betreffende het gebrek aan granen en maatregelen door de regering van Amsterdam genomen ter voorziening daarvan in de jaren 1771 tot 1773
1772
1 omslag
477
Staten en aantekeningen betreffende de in- en uitvoer van granen
1771-1772,
1 omslag
1773-1774,
1 omslag
1775-1785
1 omslag
478
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de Moskovische en "Oosterse" handel
[na 1753]
1 omslag
479
Stukken betreffende de Wisselbank te Amsterdam
1775-1782
1 omslag en 1 stuk
a
Missive van de commissarissen van de Wisselbank betreffende de waarde van de "Nieuwe Mexicanen",
1755
1 stuk
b
Stukken betreffende de verandering in de instructie van de Wisselbank, met aantekeningen van De Vrij Temminck hieromtrent,
1782
1 omslag
Deze instructie werd gewijzigd naar aanleiding van een falsificatie door een boekhouder in 1779
480
Stukken, gediend hebbende bij het verzoek van de gebroeders De Neufville, handelende op West-Indië, om brieven van attestatie
1763
2 stukken
481
Stukken betreffende de intercessie van de koning van Pruisen in het faillisement van de gebroeders De Neufville ter verhindering, dat hun boedel aan de Desolate boedelkamer zou vervallen
1763
1 omslag
Onderdanen van de koning van Pruisen waren geïteresseerd bij dit handelshuis
482
Stukken, meest aantekeningen van E. de Vrij Temminck, betreffende het meten en ijken van de biervaten, met een aantekening van De Vrij Temminck betreffende de onkosten, door de stad aan de brouwers betaald, voor het openbijten van het ijs in Amsterdam en daarbuiten
1769
1 omslag
483
Ordonnanties en andere stukken betreffende het rijden van de postwagen van Amsterdam naar Den Haag
1755-1779
5 stukken
484
Stukken betreffende de weg en de vaart tussen Amsterdam en Haarlem
1716-1780
4 omslagen
a
Stukken betreffende de verpachting en de vrijdom van de gabellen, geheven op de weg (Sandpad) tussen Haarlem en Amsterdam,
1716-1778
 
b
Stukken betreffende het uitdiepen van de Haarlemmer trekvaart,
1716-1778
 
c
Stukken betreffende de bouw van een nieuwe brug bij Sloterdijk over de Haarlemmer vaart,
1761
 
d
Stukken betreffende het Haarlemmer Zandpad, waaronder diverse rekeningen over de bestrating van deze weg,
1762-1780
 
485
Stukken betreffende de verlanding van het IJ voor Amsterdam met verschillende projecten tot verbetering, benevens stukken betreffende de jurisdictie van de stad over het IJ
1753-1778
2 omslagen
486
"Memorie van den Directeur (der stadswerken) te Amsterdam, Meybaum aangaende de situatie van de sandplaet de Horst, geleegen voor het Eyland Texell, dienenende tot een veylige legplaetse voor de schepen in Texell"
1757
1 stuk
487
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende het geschil van de stad Amsterdam met dijkgraaf en heemraden van Nieuwer-Amstel over het onderhoud van de Amsteldijk, met bijlagen
1768-1769
1 omslag
Zie ook inv.nr. 399
488
Stukken betreffende de drooglegging van de Bovenkerker Polder, gelegen bij Amstelveen
1764
2 stukken
Zie ook inv.nr. 402